Gmina KleszczewoGmina w liczbach (2017):
Typ gminy wiejska
Powierzchnia 74 km2
Liczba mieszkańców 7 998
Gęstość zaludnienia 107 osób/km2
Liczba sołectw 12
Dochody gminy ogółem 37 341 324 zł
Dochody gminy na mieszkańca 4 745 zł
Liczba podmiotów gospodarczych 973
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 122
Kleszczewo

Kleszczewo jest najmniejszą pod względem liczby mieszkańców gminą Metropolii Poznań. Dominującą funkcją na terenie gminy nadal pozostaje rolnictwo. Charakter gminy zmienia się jednak w związku z zagospodarowywaniem terenów pod inwestycje, co szczególnie dotyczy budownictwa mieszkaniowego w zachodniej, bezpośrednio sąsiadującej z Poznaniem, części gminy. Powstałe niedawno węzły komunikacyjne na autostradzie A2 i drodze ekspresowej S5 dają nowy impuls do rozwoju gospodarczego gminy. Dziś wizytówka gminy jest rozwinięta infrastruktura komunalna i liczne inwestycje proekologiczne.

Na terenie gminy zdecydowanie dominuje krajobraz rolniczy, a działalność gospodarcza prowadzona jest głownie przez niewielkie zakłady rzemieślnicze. W wyniku intensywnego rozwoju budownictwa mieszkaniowego systematycznie rośnie liczba mieszkańców, zwłaszcza w miejscowości Tulce w zachodniej części gminy. Ma to istotny wpływ na strukturę osadniczą. Siedziba gminy – wieś Kleszczewo – jest dopiero trzecią co do wielkości miejscowością, po Tulcach i Gowarzewie.

Gmina Kleszczewo, jako jedna z niewielu w skali kraju posiada plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący całe terytorium. Plan ten przewiduje przeznaczenie dużej powierzchni gminy na potrzeby inwestycyjne, zarówno pod budownictwo mieszkaniowe, jak i aktywizację gospodarczą.

Gmina poszczycić się może zabytkami o długoletniej historii. Do najcenniejszych należy jeden z najstarszych ceglanych kościołów w Wielkopolsce – kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Tulcach.

Czy wiesz, że?

Do historycznego dziedzictwa gminy Kleszczewo należą zespoły pałacowo-parkowe w Krerowie, Nagradowicach i Tulcach, pochodzące z początków XX w.

Zobacz także:
www.kleszczewo.pl ›


Aktualności