Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
Klauzula informacyjna dla osób korzystających ze strony www.metropoliapoznan.plAdministratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000038496 (dalej: my)

Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, które nam udzielasz oraz korzystania z praw, które w związku z tym masz. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:


Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  • Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi, w celu realizowania wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy nami w związku z korzystaniem za strony internetowej i zapewnieniem większego bezpieczeństwa świadczonych usług czyli tzw. uzasadniony interes Administratora.
  • Jeżeli zapisałeś się na usługę newsletter będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail. Podstawą przetwarzania w tym zakresie jest zgoda, a więc będziemy używać Twoich danych jedynie do czasu jej cofnięcia.


Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w terminach określonych przepisami prawa. Jeśli wyraziłeś zgodę, wówczas do czasu wycofania Twojej zgody, co jednak pozostanie bez wpływu na okres przed jej wycofaniem.


Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom pomagającym nam w realizowaniu świadczenia usług w sieci Internet – firmie informatycznej oraz w razie takiej konieczności uprawnionym organom państwowym.


Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz:
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.