2013-08-09

Rekordowo niska cena energii elektrycznejW grudniu 2012 roku Stowarzyszenie Metropolia Poznań zaproponowało członkom stowarzyszenia utworzenie z Miastem Poznań Grupy Zakupowej energii elektrycznej.

Kilka spotkań i kilkaset maili zaowocowały podpisaniem porozumienia Poznania jako lidera i gmin Kleszczewo, Komorniki, Kórnik, Luboń, Mosina, Stęszew, Szamotuły. Do Grupy Zakupowej przystąpiła również aktywnie współpracująca, nienależąca do Stowarzyszenia gmina Czerwonak. Dostawy dla gmin to ponad 10 % całości zamówienia w 2014 roku.

17 czerwca ogłoszony został przetarg nieograniczony na dostawę energii do  295 jednostek Miasta Poznania i 36 podmiotów gminnych. Przewidywane zużycie energii to 268.204 MWh czyli ponad 268 GWh. Kryterium udzielenia zamówienia była najniższa cena. Do 29 lipca wpłynęło 6 ofert o wartościach od 62 mln do 86 mln zł.

W przetargu dla grupy zakupowej osiągnięto cenę 189,80 zł/MWh (netto z akcyzą).

Jest to tzw. cena płaska, bez podziału na taryfy. W porównaniu z wcześniej rozstrzyganymi przetargami dla podobnych grup zakupowych jest to rekordowo niska cena.

Podpisanie umowy przewidziano na sierpień, po zajęciu  stanowiska przez  Krajową Izbę Odwoławczą w sprawie odwołania jednego ze składających oferty.

Zobacz także:
Biuletyn Informacji Publicznej UMP - zamówienia publiczne ›


Tagi:
Czerwonak, energetyka, grupa zakupowa, Kleszczewo, Komorniki, Kórnik, Luboń, Mosina, Poznań, Stęszew, Szamotuły