Miasto LubońMiasto w liczbach (2017):
Typ gminy miejska
Powierzchnia 14 km2
Liczba mieszkańców 31 653
Gęstość zaludnienia 2 343 osób/km2
Dochody gminy ogółem 118 788 920 zł
Dochody gminy na mieszkańca 3 775 zł
Liczba podmiotów gospodarczych 4 881
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 154
Luboń

Miasto Luboń formalnie powstało dopiero w 1954 r., ale faktycznie jest ono spadkobiercą kilkusetletniej tradycji trzech istniejących wcześniej miejscowości: Lubonia, Lasku i Żabikowa.

Luboń od średniowiecza był ściśle związany z Poznaniem, a w swojej historii przechodził różne fazy. Był zamożną wsią osadników bamberskich, a później ważnym ośrodkiem przemysłu, którego tradycje przypominają cenne zabytki architektury industrialnej. Dzisiaj Luboń staje się przede wszystkim atrakcyjnym miejscem zamieszkania dla mieszkańców Metropolii Poznań, o czym świadczy dynamicznie rosnąca liczba ludności miasta.

Przez Luboń przebiega linia kolejowa Poznań-Wrocław, od której na południu miasta rozgałęzia się linia do Wolsztyna. Położenie komunikacyjne miasta znacząco poprawiło się po wybudowaniu autostrady A2, której węzły „Luboń” i „Komorniki” umożliwiają szybki dojazd do miasta. Z racji tego, że Luboń powstał z połączenia trzech odrębnych wcześniej miejscowości w jego centrum przez długi czas pozostawały niezagospodarowane tereny. Od kilku lat na obszarze tym rozwija się budownictwo deweloperskie oraz nowe obiekty usługowe, dzięki czemu tworzy się nowe centrum miasta.

Czy wiesz, że?

Na terenie Lubonia do dnia dzisiejszego zachowały się elementy architektury przemysłowej. Można do nich zaliczyć zabytkowe zespoły zabudowy fabrycznej i zakładów przemysłu ziemniaczanego oraz fabryki nawozów sztucznych. Zabudowa fabryczna uzupełniona była domami kolonii mieszkalnej, która również przetrwała do dnia dzisiejszego.

Zobacz także:
www.lubon.pl ›


Aktualności

Luboń - zdjęcie numer 1.
Luboń - zdjęcie numer 2.
Luboń - zdjęcie numer 3.
Luboń - zdjęcie numer 4.
Luboń - zdjęcie numer 5.
Luboń - zdjęcie numer 6.
Luboń - zdjęcie numer 7.
Luboń - zdjęcie numer 8.