Miasto i Gmina StęszewGmina w liczbach (2017):
Typ gminy miejsko-wiejska
Powierzchnia 175 km2
Liczba mieszkańców 15 013
      miasto 5 952
      obszar wiejski 9 061
Gęstość zaludnienia 86 osób/km2
      miasto 34 osób/km2
      obszar wiejski 51 osób/km2
Liczba sołectw 21
Dochody gminy ogółem 63 890 843 zł
Dochody gminy na mieszkańca 4 262 zł
Liczba podmiotów gospodarczych 1 870
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 125
Stęszew

O rozwoju Stęszewa od wieków decydowało położenie na szlaku handlowym z Wielkopolski na Dolny Śląsk. Do dzisiaj miasto pozostało bardzo ważnym węzłem drogowym, którego sąsiedztwo sprzyja inwestycjom gospodarczym. W przeważającej części gminy nadal zachował się jednak typowy krajobraz rolniczy, urozmaicony przez zabytkowe kościoły i pałace. O dużym potencjale turystycznym gminy stanowi przede wszystkim sąsiedztwo Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Gmina ma nadal w dużej mierze charakter rolniczy z przewagą gospodarstw powyżej 10 ha, jednak w ostatnich latach wyraźnie zaznacza się rozwój gospodarczy także w innych dziedzinach (m. in. usługi związane z motoryzacją). Najbardziej atrakcyjne grunty pod inwestycje znajdują się wokół węzła drogowego w Stęszewie. Miasto leży przy rozwidleniu ważnych szlaków komunikacyjnych: dróg krajowych i wojewódzkich.

Do gminy Stęszew nie dotarły jeszcze intensywne procesy suburbanizacji, a jej południowa i zachodnia część z pewnością długo jeszcze zachowa rolniczy charakter. W najbliższych latach rozwój gminy będzie się więc koncentrował na terenach inwestycyjnych wokół węzłów nowej drogi ekspresowej S5 oraz w otoczeniu obszarów atrakcyjnych turystycznie, gdzie istnieją korzystne warunki dla ekspansji funkcji letniskowej i rekreacyjnej.

Czy wiesz, że?

Układ urbanistyczny Stęszewa. Owalnicowy układ zabudowy Stęszewa świadczy o jego średniowiecznym pochodzeniu. Już w XV w. był on miasteczkiem z przywilejem na urządzanie 7 jarmarków w roku. W Stęszewie znajdowała się szkoła parafialna i murowany zamek. Do dzisiaj ośrodkiem miasta jest czworoboczny rynek częściowo o zabudowie z połowy XIX w.

Zobacz także:
www.steszew.pl ›


Aktualności

Stęszew - zdjęcie numer 1.
Stęszew - zdjęcie numer 2.
Stęszew - zdjęcie numer 3.
Stęszew - zdjęcie numer 4.
Stęszew - zdjęcie numer 5.
Stęszew - zdjęcie numer 6.
Stęszew - zdjęcie numer 7.
Stęszew - zdjęcie numer 8.
Stęszew - zdjęcie numer 9.
Stęszew - zdjęcie numer 10.
Stęszew - zdjęcie numer 11.
Stęszew - zdjęcie numer 12.
Stęszew - zdjęcie numer 13.
Stęszew - zdjęcie numer 14.
Stęszew - zdjęcie numer 15.
Stęszew - zdjęcie numer 16.
Stęszew - zdjęcie numer 17.
Stęszew - zdjęcie numer 18.
Stęszew - zdjęcie numer 19.
Stęszew - zdjęcie numer 20.