Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2012-08-27

Od 1 września można składać wnioski o zasiłki rodzinneOd początku września można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2012/2013. Termin przyjmowania wniosków o zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego upływa 30 listopada 2012 r. Wniosek składa się jeden raz w roku.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 539 zł lub 623 zł netto (w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności); w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę kryterium o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu (obecnie 77,00 zł), zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje; do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:
77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:
dodatek z tytułu urodzenia dziecka;
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych można uzyskać w urzędach gmin.

Tagi:
Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, pomoc, pomoc socjalna, Poznań, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne, zasiłek