Miasto i Gmina Murowana GoślinaGmina w liczbach (2017):
Typ gminy miejsko-wiejska
Powierzchnia 172 km2
Liczba mieszkańców 16 820
      miasto 10 391
      obszar wiejski 6 429
Gęstość zaludnienia 98 osób/km2
      miasto 60 osób/km2
      obszar wiejski 37 osób/km2
Liczba sołectw 21
Dochody gminy ogółem 65 941 373 zł
Dochody gminy na mieszkańca 3 921 zł
Liczba podmiotów gospodarczych 2 280
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 136
Murowana Goślina

Mieszkańcy miasta i gminy Murowana Goślina bardzo bezpośrednio dali wyraz swoich związków z Poznaniem i Metropolią, zdecydowanie popierając ideę przyłączenia się do Powiatu Poznańskiego w referendum lokalnym. W strukturze przestrzennej gminy wyróżniają się wyraźnie 3 części: historyczne miasto Murowana Goślina, budowanie od lat 80. XX w. osiedle Zielone Wzgórza oraz wiejska część gminy o charakterze rolniczym i leśnym. Od dwóch dekad następuje jednak ich ścisła integracja poprzez działania samorządu lokalnego.

W ostatnich dwóch dekadach rozwój gminy uległ wyraźnemu przyspieszeniu m.in. w zakresie infrastruktury technicznej (budowa kanalizacji) i społecznej (nowe gimnazjum). Rozwijały się inwestycje gospodarcze, szczególnie w obrębie Goślińskiej Strefy Przemysłowej w północno-wschodniej części miasta. Nowy impuls rozwojowy dały gminie także zrealizowane w ostatnich latach inwestycje drogowe (budowa obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 196) oraz kolejowe (modernizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań-Wągrowiec). Dzięki wspomnianym projektom transportowym rozwiązano problemy związane z tranzytem przez centrum miasta oraz radykalnie polepszono dostępność komunikacyjną do miasta centralnego Metropolii.

Czy wiesz, że?

Puszcza Zielonka. Park Krajobrazowy „Puszcza Zielonka” stanowi jeden z najlepszych terenów w Metropolii do uprawiania turystyki rowerowej. Oznakowane szlaki liczą ponad 500 km. Wokół puszczy wyznaczony został Szlak Kościołów Drewnianych, którego stacją na terenie gminy Murowana Goślina jest XVII-wieczny kościółek w Długiej Goślinie. Atrakcją puszczy jest Arboretum w Zielonce z kolekcją drzew i krzewów, utrzymywaną w celach naukowo-badawczych przy Ośrodku Naukowo-Doświadczalnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Gmina Murowana Goślina jest bardzo aktywnie zaangażowana we współpracę komunalną w zakresie ochrony środowiska i rozwoju turystyki w Puszczy Zielonce. Miasto jest siedzibą Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

Zobacz także:
www.murowana-goslina.pl ›


Aktualności