Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2010-09-30

Związek Międzygminny Puszcza Zielonka buduje kanalizacjęBlisko 300 milionów zł będzie kosztować budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym Puszcza Zielonka.
Przedstawiciele Kiszkowa, Murowanej Gośliny, Pobiedzisk, Skoków, Swarzędza i Czerwonaka spotkali się 27 września w hali Akwen w Czerwonaku, aby omówić postępy w realizacji tego ogromnego zadania inwestycyjnego.


Projekt jest nie tylko przykładem udanej współpracy, ale dowodem na to, że nawet małe gminy mogą pozyskiwać gigantyczne środki z funduszy unijnych. W ciągu najbliższych lat ponad 70 % środków, a dokładniej mówiąc 213,5 ml zł, zrefundowanych zostanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dla porównania roczny budżet gminy Czerwonak wynosi 75 mln zł.

Inwestycja skierowana jest do właścicieli posesji zlokalizowanych na terenie Puszczy i w jej okolicy, obecnie pozbawionych możliwości korzystania z kanalizacji. Docelowo do rozbudowanej sieci przyłączonych ma zostać 42 tysiące odbiorców. Aby osiągnąć ten cel Związek położy 369 km rur na terenie pięciu gmin i zbuduje 151 przepompowni. Inną korzyścią realizacji projektu będzie likwidacja dwóch oczyszczalni ścieków, które nie spełniają obecnych wymogów.

W chwili obecnej Związek otrzymuje już refundacje kosztów związanych z przygotowaną wcześniej dokumentacją - zakończono wszystkie zadania projektowe, wydane są również stosowne zezwolenia na budowę. Z wydzielonych siedmiu przetargów dotyczących różnych terenów, 3 zakończyły się wyborem oferenta. Umowy będą podpisywane w siedzibach urzędów gmin. Jeżeli będzie sprzyjająca pogoda, to już wkrótce rozpoczną się prace.
Trzy kolejne przetargi były unieważnione, jeden zaś przetarg jest w trakcie procedury protestu. Związek uspokaja jednak, że żadne terminy nie są zagrożone.

Na spotkaniu przedstawione zostały także inne działania Związku - tegoroczne inicjatywy turystyczne, rekreacyjne i sportowe oraz plany. Jednym z ciekawszych projektów jest uruchomienie już we wrześniu 2011 roku nowego szlaku kajakowego, zlokalizowanego na terenie gminy Pobiedziska.

Więcej na tena temat spotkania w Czerwonaku: Kanalizacja Puszczy będzie kosztować 300 milionów

Zobacz także:
Czerwonak ›
Związek Międzygminny Puszcza Zielonka ›


Załączniki:
Mapa.pdf [3.79 MB]


Tagi:
Czerwonak, dofinansowanie, dopłaty, fundusze unijne, kanalizacja, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszcza Zielonka, Skoki, Swarzędz, Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka"
 - 1
 - 2