Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2010-11-08

Stypendia dla najzdolniejszych uczniówO 3 tysiące złotych rocznego stypendium mogą się ubiegać wybitnie uzdolnieni uczniowie z wielkopolskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu do 19 listopada 2010 roku włącznie.

Stypendia otrzyma 500 najlepszych uczniów, którym łącznie wypłacone zostanie 1,5 miliona złotych. Projekt "Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetów państwa i samorządu województwa wielkopolskiego.

Stypendium przeznaczone jest dla szczególnie uzdolnionych uczniów, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Muszą oni spełniać łącznie kilka warunków. Miedzy innymi, legitymować się średnią ocen ze wszystkich przedmiotów na koniec roku szkolnego minimum 4,75, w tym co najmniej dwóch ocen celujących z sześciu przedmiotów kierunkowych: matematyki, fizyki (fizyki z astronomią), biologii (biologii z higieną i ochroną środowiska, przyrody), chemii, geografii i informatyki (technologii informacyjnej). Przyszli stypendyści powinni wykazać się także szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi: udział w olimpiadach, konkursach i turniejach, zwłaszcza na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Miesięczny dochód na osobę w ich rodzinie w roku 2009 nie mógł przekroczyć dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń.

Ubiegający się o stypendium przedkładają napisany wspólnie z opiekunem dydaktycznym indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia. W planie tym powinni zawrzeć wydatki zgodne z potrzebami naukowymi ucznia. Mogą to być wydatki na artykuły sportowe z przeznaczeniem szkolnym, pomoce dydaktyczne (książki, atlasy, podręczniki, tornistry), wyposażenie pokoju naukowego ucznia (np. biurko, lampka, regał na książki), sprzęt komputerowy i oprogramowanie, opłatę za Internet, koszty transportu do szkoły oraz inne związane z procesem dydaktycznym, kursy, szkolenia, kolonie, obozy, zimowiska, opłacenie internatu.

Złożone wnioski zostaną ocenione przez Komisje Stypendialną, w której skład - oprócz pracowników WUP - wejdą także przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Urzędu Marszałkowskiego i innych samorządów.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 61 846-38-09 i 61 846-38-18. Ogłoszenie o konkursie i dokumenty znajdują się na stronie www.efs.wup.poznan.pl 

Tagi:
Buk, Czerwonak, Dopiewo, Edukacja, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Powiat poznański, Poznań, Puszczykowo, Rodzina i zdrowie, Rokietnica, Skoki, Stęszew, stypendium, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne
 - 1