Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
Infrastruktura transportowaStowarzyszenie Metropolia Poznań będąc od 2015 roku Instytucją Pośredniczącą w zakresie realizacji Zintegrowanych Instytucji Terytorialnych wspiera rozwój infrastruktury transportowej samorządów. Ze środków ZIT do 2023 roku na terenie Metropolii Poznań powstanie 55 zintegrowanych węzłów przesiadkowych, a w ich ramach 63 parkingi P&R na ponad 4 tys. miejsc postojowych, 74 parkingi B&R na ponad 1,7 tys. stanowisk postojowych, a także 37 inteligentnych systemów informacji pasażerskiej. Ponadto w ramach ZIT powstanie 111 km ścieżek rowerowych, zakupionych zostanie 71 autobusów niskoemisyjnych oraz przebudowanych będzie 2,6 km dróg wojewódzkich. Stowarzyszenie uczestniczy w opracowaniu studium wykonalności dla projektu „Budowa trzeciego toru na odcinku Poznań Główny – Poznań Wschód”, a także opracowania „Analiza Kosztów i Korzyści wraz z analizami ruchowo-przewozowymi” dla projektu „Modernizacja linii nr 369 na odcinku Śrem – Czempiń w celu przywrócenia parametrów eksploatacyjnych i wznowienia ruchu kolejowego”. Ponadto na początku 2017 roku Rada Metropolii podjęła uchwałę rekomendując Członkom Stowarzyszenia przyjęcie standardów rowerowych zawartych w opracowaniu „ Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania”.


Aktualności