Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
StatutStatut Stowarzyszenia Metropolia Poznań przyjęty przez członków Stowarzyszenia.

Zobacz także:
http://www.aglomeracja.poznan.pl/aglomeracja/public/aglomeracja/attachments.html?co=show&instance=1144&parent=52133&lang=pl&id=112063 ›