Miasto i Gmina ŚremGmina w liczbach (2017)
Typ gminy miejsko-wiejska
Powierzchnia 206 km2
Liczba mieszkańców 41 859
      miasto 29 845
      obszar wiejski 12 014
Gęstość zaludnienia 203 osób/km2
      miasto 144 osób/km2
      obszar wiejski 58 osób/km2
Liczba sołectw 33
Dochody gminy ogółem 168 731 135 zł
Dochody gminy na mieszkańca 4 030 zł
Liczba podmiotów gospodarczych 4 937
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 118
Śrem

Śrem jest jednym z najstarszych ośrodków miejskich Wielkopolski, który odegrał ważną rolę szczególnie w czasie „najdłuższej wojny nowoczesnej Europy”. Obecnie jest to prężnie rozwijające się gospodarczo miasto powiatowe, które dąży do ścisłej integracji z Metropolią. Gmina wykorzystuje również swoje walory przyrodnicze, będąc jednym z regionalnych liderów w zakresie turystycznego zagospodarowania Warty.

Dynamiczny rozwój miasta wiąże się z budową Odlewni Żeliwa HCP, która rozpoczęła produkcję w 1968 r. Po 1990 r. miasto pozostało silnym ośrodkiem gospodarczym z dynamicznie rozwijającą się prywatną przedsiębiorczością. W gminie powstają nowe firmy m. in. w branżach meblarskiej, spożywczej, elektronicznej i produkcji tworzyw sztucznych. Duża część przedsiębiorstw zlokalizowana jest na terenach inwestycyjnych na obszarze wiejskim gminy. W samym Śremie utworzony został Śremski Park Inwestycyjny, którego część włączono do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako jej podstrefa. Śrem jest ważnym węzłem drogowym. Zbiegają się tu cztery drogi wojewódzkie. Gmina wyróżnia się pod względem walorów środowiskowych oraz ich ochrony. Na jej terenie znajdują się m.in. Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego oraz Rogaliński Park Krajobrazowy.

Położenie Śremu nad Wartą znakomicie sprzyja rozwojowi turystyki wodnej. Na rzece organizowane są spływy kajakowe, maratony pływackie oraz rejsy spacerowe statkiem.

Czy wiesz, że?

Odrestaurowany w 2008 r. śremski rynek jest prostokątnym placem (160 X 90 m) wytyczonym w XVI w. Dzisiejszą zabudowę pierzei rynkowych stanowią kamienice główne z XIX w. Najbardziej okazała budowlą jest ratusz z 1838 r. nad którym góruje zegarowa wystawka.

Zobacz także:
www.srem.pl ›


Aktualności

Śrem - zdjęcie numer 1.
Śrem - zdjęcie numer 2.
Śrem - zdjęcie numer 3.
Śrem - zdjęcie numer 4.
Śrem - zdjęcie numer 5.
Śrem - zdjęcie numer 6.
Śrem - zdjęcie numer 7.
Śrem - zdjęcie numer 8.
Śrem - zdjęcie numer 9.
Śrem - zdjęcie numer 10.
Śrem - zdjęcie numer 11.
Śrem - zdjęcie numer 12.
Śrem - zdjęcie numer 13.
Śrem - zdjęcie numer 14.
Śrem - zdjęcie numer 15.
Śrem - zdjęcie numer 16.
Śrem - zdjęcie numer 17.