Gmina Tarnowo PodgórneGmina w liczbach (2017):
Typ gminy wiejska
Powierzchnia 102 km2
Liczba mieszkańców 26 178
Gęstość zaludnienia 257 osób/km2
Liczba sołectw 16
Dochody gminy ogółem 210 449 488 zł
Dochody gminy na mieszkańca 8 135 zł
Liczba podmiotów gospodarczych 5 603
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 214
Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne dynamicznie rozwija się w sferze gospodarki już od lat 90-tych. Dawne tereny rolnicze zajmują dziś liczne obiekty firm przemysłowych i usługowych. Są one celem codziennych dojazdów do pracy kilkunastu tysięcy mieszkańców z sąsiednich gmin, w tym także z Poznania. Wizerunek Tarnowa Podgórnego jest w powszechnej świadomości związany ze strefami aktywizacji gospodarczej ciągnącymi się wzdłuż drogi krajowej nr 92. Nie należy jednak zapominać, iż duża część gminy charakteryzuje się nadal krajobrazem rolniczym urozmaiconym rynną Jeziora Lusowskiego.

Sukces gminy był możliwy dzięki umiejętnemu wykorzystaniu najwyższego atutu – położenia komunikacyjnego. Dobrej lokalizacji towarzyszyła proinwestycyjna polityka władz samorządowych. Jej najważniejszym elementem stało się przestrzenne i infrastrukturalne przygotowanie terenów do zagospodarowania. Działalność podmiotów gospodarczych w gminie tworzy dla niej trwałą bazę dochodów, które mogą być przeznaczane na poprawę jakości życia mieszkańców.

Wysoka jakość usług publicznych przyciąga do gminy nowych mieszkańców, szczególnie do wschodniej jej części położonej najbliżej Poznania. W wyniku tych procesów największą miejscowością gminy jest Przeźmierowo, a siedziba władz gminy – Tarnowo Podgórne – zajmuje pod tym względem dopiero drugie miejsce. Trzecią największą jednostką osadniczą jest podpoznańskie Baranowo.

Czy wiesz, że?

Aktywność gospodarcza wzdłuż drogi krajowej nr 92. Od początku lat 90 XX w. w gminie Tarnowo Podgórne zainwestowano blisko pół miliarda dolarów. Funkcjonujące w niej przedsiębiorstwa łącznie zatrudniają kilkanaście tysięcy pracowników – znacznie więcej niż wynosi liczba aktywnych ekonomicznie mieszkańców samej gminy. Osiągnięcia gospodarcze gminy były wielokrotnie nagradzane w licznych konkursach i rankingach.

Zobacz także:
www.tarnowo-podgorne.pl ›


Aktualności

Tarnowo Podgórne - zdjęcie numer 1.
Tarnowo Podgórne - zdjęcie numer 2.
Tarnowo Podgórne - zdjęcie numer 3.
Tarnowo Podgórne - zdjęcie numer 4.