Miasto i Gmina SzamotułyGmina w liczbach (2017):
Typ gminy wiejska
Powierzchnia 176 km2
Liczba mieszkańców 29 931
      miasto 18 835
      obszar wiejski 11 096
Gęstość zaludnienia 171 osób/km2
      miasto 107 osób/km2
      obszar wiejski 63 osób/km2
Liczba sołectw 25
Dochody gminy ogółem 125 340 540 zł
Dochody gminy na mieszkańca 4 195 zł
Liczba podmiotów gospodarczych 3 378
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 113
Szamotuły
Szamotuły jako miasto powiatowe są ważnym ośrodkiem o funkcjach ponadlokalnych. Historyczne tradycje ziemi szamotulskiej kultywuje muzeum w zabytkowym Zamku Górków. Szamotuły należą do gmin, które w swojej koncepcji rozwoju wyraźnie stawiają na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną.

Atrakcyjność inwestycyjną miasta i gminy podnosi dobre położenie komunikacyjne oraz rozwinięta infrastruktura komunalna. Przecinają się tutaj ważne szlaki transportowe: drogi wojewódzkie 184, 186 i 187, łączące Szamotuły z Poznaniem, Czarnkowem, Obornikami, Pniewami i Wronkami. Linia kolejowa Poznań-Szczecin umożliwia bardzo szybki dostęp transportem publicznym do centrum Metropolii. Przyszły rozwój Szamotuł z pewnością może zostać oparty na dwóch równorzędnych filarach: funkcji centrum usługowego dla rozwijającego się powiatu szamotulskiego oraz ściślejszej integracji z Metropolią.

Czy wiesz, że?

Wacław z Szamotuł. Najwybitniejszy polski kompozytor epoki renesansu – Wacław z Szamotuł (około 1526-około 1560) był nadwornym muzykiem króla Zygmunta Augusta i księcia Mikołaja Radziwiłła. Studiował na Akademii Lubrańskiego w Poznaniu i Akademii Krakowskiej. Twórczość Wacława była wysoko ceniona zarówno za jego życia jak i współcześnie.

Zobacz także:
www.szamotuly.pl ›


Aktualności

Szamotuły - zdjęcie numer 1.
Szamotuły - zdjęcie numer 2.
Szamotuły - zdjęcie numer 3.