Miasto i Gmina BukGmina w liczbach (2017):
Typ gminy miejsko-wiejska
Powierzchnia 91 km2
Liczba mieszkańców 12 495
      miasto 6 096
      obszar wiejski 6 399
Gęstość zaludnienia 138 osób/km2
      miasto 66 osób/km2
      obszar wiejski 70 osób/km2
Liczba sołectw 11
Dochody gminy ogółem 54 592 386 zł
Dochody gminy na mieszkańca 4 384 zł
Liczba podmiotów gospodarczych 1 782
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 143
Buk

Gmina Buk znalazła się po raz pierwszy w granicach powiatu poznańskiego dopiero w 1998 r., jednak obecnie jest już silnie związana z całą Metropolią. Rolniczy charakter gminy uległ wyraźnej zmianie po wybudowaniu węzła autostrady A2, wokół którego szybko powstała strefa aktywizacji gospodarczej.

Nazwa miasta ma ciekawą historię. Według legendy pod największym z buków w tej okolicy zmarł w wyniku ran odniesionych podczas polowania na żubry książę Mieszko I. Gmina Buk posiada bardzo dogodne położenie komunikacyjne. Na obrzeżach miasta przebiegają: autostrada A2 oraz linia kolejowa Berlin-Poznań.

Obecnie w gospodarce gminy dominują małe i średnie formy rodzinne, trudniące się handlem, usługami oraz produkcją. Obok nich działają także duże zakłady przemysłowe

Czy wiesz, że ?

Strefa aktywizacji gospodarczej. Budowa węzła autostrady A2 w okolicach Buku zadziałała stymulująco na rozwój gospodarczy gminy. W sąsiedztwie węzła na obszarze 206 ha funkcjonuje Park Przemysłowy „Buk”. Cały obszar posiada aktualne plany zagospodarowania przestrzennego oraz rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Działa tu już około 25 obiektów przemysłowych, magazynowych i usługowych. Kolejne inwestycje znajdują się w fazie budowy lub planowania. Zlokalizowane w Parku firmy reprezentują kapitał polski, amerykański, australijski, belgijski, duński, holenderski, niemiecki i szwedzki.

Zobacz także:
www.buk.gmina.pl ›


Aktualności

Buk - zdjęcie numer 1.
Buk - zdjęcie numer 2.
Buk - zdjęcie numer 3.
Buk - zdjęcie numer 4.
Buk - zdjęcie numer 5.
Buk - zdjęcie numer 6.
Buk - zdjęcie numer 7.