2018-09-12

Metropolia Poznań dla czystego powietrzaMetropolia Poznań zadba o czyste powietrze, na początek mierząc skalę problemu. 36 z listy 50 miast w Unii Europejskiej z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem znajduje się w Polsce. Średnie roczne stężenie pyłów w powietrzu, popularnie zwane SMOGiem, w większości polskich miast przekracza wielokrotnie zalecane przez WHO dopuszczalne normy.

Stowarzyszenie Metropolia Poznań koordynuje akcję rozmieszczania na terenie gmin tworzących Stowarzyszenie mierników jakości powietrza. Motywacją do podjęcia pilnych działań w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza były, wywołujące duży niepokój, wyniki monitoringu powietrza prowadzonego w okresie zimowym ubiegłego roku na terenie metropolii. - Realizacja projektu na pewno wpłynie na zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru metropolii Poznań, co w konsekwencji przełoży się na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza - mówi Jacek Jaśkowiak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań (Prezydent Poznania).

Stowarzyszenie Metropolia Poznań ogłosiło przetarg na dostarczenie urządzeń niezbędnych do realizacji projektu. W trakcie postępowania wybrany zostanie dostawca systemów pomiarowych dla 160 szkół ulokowanych na terenie metropolii Poznań. System pomiarowy składa się z miernika zanieczyszczenia (zainstalowanego na zewnątrz szkoły), monitora informacyjnego (wewnątrz szkoły) oraz komputera. Dodatkowo Stowarzyszenie Metropolia Poznań zorganizuje wspólnie z NASK (Naukowa Akademicka Siec Komputerowa - Instytut Badawczy) w ramach projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej w okresie grzewczym minimum po jednym warsztacie edukacyjnym w każdej gminie Stowarzyszenia. Adresatami warsztatów będą uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz członkowie społeczności lokalnej, którzy podejmują działania w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza.
Wyniki pomiarów trafią na stronę projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej: https://esa.nask.pl/map. Zmierzone wielkości zostaną uśrednione w zadanych okresach pomiarowych i raz na 5 minut przesłane do centralnego serwera. Dane transmitowane będą za pośrednictwem sieci WiFi oraz Ethernet poprzez sieć szkoły oraz internet. Serwer dokona agregacji zebranych danych i opracuje odpowiednie statystyki publikowane w internecie. Podstawową prezentowaną informacją będzie średnia krocząca z ostatnich 60 minut pomiaru, odświeżana co 5 minut. Dane prezentowane będą też na ekranach informacyjnych w szkołach, tam również zamieszczane zostaną treści edukacyjne. Dodatkowo na zewnętrznej ścianie budynku szkoły zainstalowane będą wyświetlacze LED podające aktualną wartość stężenia pyłu PM2,5 na zewnątrz szkoły.

Czas trwania projektu wynosi trzy lata. Koszty realizacji poniesie Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Stowarzyszenie na ten cel przeznaczy 1 mln zł. - Środki, które Stowarzyszenie przeznacza na realizację tego projektu są znaczne, ale skala problemu jest ogromna. Zanieczyszczone powietrze wywołuje alergie, choroby układu oddechowego, układu krążenia, przyczynia się do rozwoju nowotworów. Celem realizacji tego działanie jest uświadomienie mieszkańcom metropolii tego, że za stan czystości powietrza odpowiedzialność w dużej części ponosimy my sami - mówi Jan Grabkowski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań (Starosta Poznański).

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań jest pierwszym tego rodzaju metropolitalnym projektem w kraju.
Działania Stowarzyszenia Metropolia Poznań prowadzone są wspólnie z Naukową Akademicką Siecią Komputerową - Instytutem Badawczym (NASK). Instytut realizuje ogólnopolski projekt pn. Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA). ESA to sieć mierników jakości powietrza instalowanych w szkołach wraz z ekranami i tablicami informacyjnymi.

W ramach projektu na terenie obszaru metropolii kolportowane będą materiały edukacyjne, propagujące ekologiczny tryb życia.

Tagi:
Buk, Czerwonak, czyste powietrze, Dopiewo, Edukacja, Edukacyjna Sieć Antysmogowa, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa, Oborniki, Ochrona środowiska, Pobiedziska, Poznań, projekt, Puszczykowo, Rodzina i zdrowie, Rokietnica, Skoki, smog, Stęszew, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne
 - 1