Gmina Suchy LasGmina w liczbach (2017):
Typ gminy wiejska
Powierzchnia 117 km2
Liczba mieszkańców 17 100
Gęstość zaludnienia 147 osób/km2
Liczba sołectw 6
Dochody gminy ogółem 135 184 723 zł
Dochody gminy na mieszkańca 7 979 zł
Liczba podmiotów gospodarczych 3 887
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 227
Suchy Las

Suchy Las jest jedną z najbogatszych gmin nie tylko w Metropolii, ale także w skali całego kraju. Szczególnie dynamicznym rozwojem charakteryzuje się południowa część gminy z licznymi nowymi osiedlami mieszkaniowymi i inwestycjami gospodarczymi. Większość powierzchni gminy stanowią jednak tereny zielone, położone w granicach poligonu w Biedrusku. Są one nie tylko cennym przyrodniczo obszarem, włączonym do sieci Natura 2000, ale dostarczają także istotnych wpływów do budżetu gminy.

Rozwój gminy gwałtownie przyspieszył w okresie przemian społeczno-gospodarczych po 1989 r. Przedsiębiorczość rozwija się przede wszystkim wzdłuż drogi krajowej nr 11 z Poznania do Piły. Południowa część gminy okazałą się wyjątkowo atrakcyjna dla usług motoryzacyjnych (liczne salony i warsztaty), przez co gmina stałą się swoistym „samochodowym zagłębiem” Metropolii. Rozwijają się także najbardziej nowoczesne gałęzie gospodarki, szczególnie dzięki powstaniu parku technologicznego w Złotnikach. Północna część gminy zachowała swój dawny charakter.

Oprócz sfery gospodarczej w gminie bardzo intensywnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe. Największe i jednocześnie najszybciej wzrastające pod względem liczby mieszkańców miejscowości w gminie to Suchy Las i Złotniki. Powyżej tysiąca mieszkańców mają również Biedrusko i Chludowo. Głównym wyzwaniem, wymagającym jednak współpracy w skali Metropolii, będzie przede wszystkim przezwyciężenie problemów komunikacyjnych.

Czy wiesz, że?

Poligon w Biedrusku. Na początku XX w. majątek w Biedrusku wraz z czterema okolicznymi wsiami został zakupiony przez armię pruską, co dało początek „obozowi wojskowemu”, koszarom i poligonowi. Obecnie poligon zajmuje prawie 2/3 powierzchni gminy Suchy Las. Jest to bardzo malowniczy obszar chroniony w sieci Natura 2000, przez który prowadzi szlak rowerowy.

Zobacz także:
www.suchylas.pl ›


Aktualności

Suchy Las - zdjęcie numer 1.
Suchy Las - zdjęcie numer 2.
Suchy Las - zdjęcie numer 3.
Suchy Las - zdjęcie numer 4.
Suchy Las - zdjęcie numer 5.
Suchy Las - zdjęcie numer 6.
Suchy Las - zdjęcie numer 7.