Miasto PoznańMiasto w liczbach (2017):
Typ gminy gmina miejska, miasto na prawach powiatu
Powierzchnia 262 km2
Liczba mieszkańców 538 633
Gęstość zaludnienia 2 057 osób/m2
Dochody gminy ogółem 3 510 026 032 zł
Dochody gminy na mieszkańca 6 505 zł
Liczba podmiotów gospodarczych 112 548
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 209
Poznań

Dzisiejszy Poznań to piąte co do wielkości miasto Polski, centrum Metropolii i stolica województwa wielkopolskiego. To także kluczowy węzeł komunikacyjny środkowo–zachodniej Polski, liczący się ośrodek biznesu, kultury, nauki i sportu. Niektóre z funkcji, jakie pełni Poznań, mają rangę ogólnokrajową i międzynarodową, co predestynuje do odgrywania znaczącej roli także w skali europejskiej.

Poznań – stolica Wielkopolski – odgrywa kluczową rolę w rozwoju regionu. Koncentrują się tutaj najważniejsze czynniki wzrostu gospodarczego, takie jak potencjał naukowo-badawczy, instytucje otoczenia biznesu, kapitał zagraniczny, przedsiębiorczość, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz ponadregionalne usługi społeczne. Jako centrum administracyjne miasto jest siedzibą wojewody wielkopolskiego, samorządu województwa wielkopolskiego, a także poznańskiego powiatu ziemskiego.

Położenie miasta w obrębie międzynarodowych dróg kolejowych i drogowych oraz duże możliwości komunikacyjne, także dzięki połączeniom lotniczym, zwiększają możliwości rozwoju Poznania, jako centrum Metropolii. Sprzyja temu także liczne środowisko akademickie. W mieście na 25 uczelniach naukę pobiera 117 tys. studentów (2014). Warto dodać, że trzech na czterech studentów pochodzi spoza miasta, dzięki czemu Poznań dysponuje znaczącym potencjałem młodych i wykształconych specjalistów dynamicznie wchodzących na rynek pracy.

Poznań jest także jednym z ważniejszych ośrodków kulturalnych kraju, charakteryzującym się dużą dynamiką i różnorodnością życia artystycznego. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta jest wydarzeniem bez precedensu w skali kraju i jednym z najbardziej prestiżowych tego typu na świecie. Poznań od lat inwestuje także w infrastrukturę sportową. Najbardziej spektakularnym obiektem sportowym w stolicy Metropolii jest Stadion Miejski, który był jedną z aren EURO 2012.

Czy wiesz, że?

Poznań może uważać się za „samorządową stolicą Polski”. Swoja siedzibę mają tu ogólnopolskie i regionalne organizacje samorządowe: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich.

Zobacz także:
www.poznan.pl ›


Aktualności