Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2014-01-24

Reklama w radio - unieważnienie postępowania, produkcja spotów radiowych - rozstrzygnięcie, reklama w internecie - pytania oferenta, reklama w prasie - rozstrzygnięcie - 1