Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
 

PUBLIKACJE - KURIER METROPOLITALNY2015-01-01
Biuletyn nr 1, styczeń 2015
W styczniu 2015 roku ukazał się pierwszy numer elektronicznego Biuletynu, traktujacego o działaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz o wydarzeniach, które mają charakter metropolitalny a odbywają się na terenie Stowarzyszenia.

W styczniowym numerze można przeczytać m.in. o: Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, realizowanych projektach ("Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej", "Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań - podejście zintegrowane", Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań", ZIT w Polsce i Aglomeracji Poznańskiej) oraz najwazniejszych wydarzeniach, np.: spotkaniu Akademii Metropoliatlnej.

rozmiar: 1020.71 KB