Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
 

PUBLIKACJE - KURIER METROPOLITALNY2016-01-01
Biuletyn nr 11, styczeń 2016
W styczniowym numerze można przeczytać m.in o: zestawieniu wysokości środków, które udało się pozyskać z UE w przeciągu ostatnich kilku lat, przez gminy tworzące Metropolię Poznań; kończących się badaniach potrzeb mieszkańców; przejęciu dworca w Złotnikach przez gminę Suchy Las; nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie MP.

rozmiar: 1.46 MB   
2015-12-01
Biuletyn nr 10, grudzień 2015
W grudniowym numerze można przeczytać m.in.: o zatwierdzeniu Strategii ZIT w MOF Poznania, o zagadnieniach poruszanych podczas spotkania Rady Projektu "Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej", rozstrzygnięciu konkursu na koncepcję architektoniczną węzłów przesiadkowych PKM", oraz nagrodach i wyróżnieniach dla wójta Bogdana Kemnitza i Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

rozmiar: 1.15 MB   
2015-11-01
Biuletyn nr 9, listopad 2015
W listopadowym numerze można przeczytać m.in.: jak się mieszka w Metropolii Poznań?, Strategii ZIT, Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań, wspólnych zakupach energii, nowej stronie ZIT, wyróżnieniach dla Kórnika i Tarnowa Podgórnego oraz kalendarzach metropolitalnych na 2016 r.

rozmiar: 2.42 MB   
2015-10-01
Biuletyn nr 8, październik 2015
W październikowym numerze można przeczytać m.in. o: przyjęciu przez sejm ustawy metropolitalnej, Co ustawa metropolitalna oznacza dla Metropolii Poznań?, Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań, październikowym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, ZIT, Master Planie dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, Targach Turystycznych Tour-Salon oraz nagrodach dla gminy Czerwonak i Bramy Poznania.

rozmiar: 2.08 MB   
2015-09-01
Biuletyn nr 7, wrzesień 2015
We wrześnioowym numerze można przeczytać m.in. o: zapowiedzi pierwszych konkursów w ramach ZIT i stronie internetowej ZIT, posiedzeniu Rady Metropolii Poznań i obradach Zarządu SMP, planach związanych z powstaniem geoparku na terenie aglomeracji poznańskiej, autobusowej linii rowerowej, metropolitalnym spływie kajakowym, badaniach mieszkalnictwa w gminach metropolitalnytch, nowej filii Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne w Przeźmierowie a także rozmowę z prof. dr. hab. Tomaszem Kaczmarkiem "Metropolia? Bez obaw".

rozmiar: 2.04 MB   
2015-06-01
Biuletyn nr 6, czerwiec 2015
W czerwcowym numerze można przeczytać m.in. o: zakończeniu projektu "Koncepcja kierunków rozwoju przstrzenngo Metropolii Poznań - podejście zintegrowane", pracach na ZIT, 22 Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich PURPLE, zagospodarowaniu szlaku Warty, widowisku plenerowym "Husaria pod Wiedniem".

rozmiar: 1.11 MB   
2015-05-01
Biuletyn nr 5, maj 2015
W majowym numerze można przeczytać m.in. o: spotkaniu Rady Metropolii Poznań, projekcie ZIT, oszczędnościach wynikających ze zbiorowego zakupu energii elektrycznej przez 8 gmin Metropolii Poznań, wyborze wykonawcy opracowania koncepcji budowy węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, wynikach konkursu "o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości" a także o rywalizacji zespołów gminnych w Turnieju Piłki Siatkowej Samorządowców Metropolii Poznań w Kleszczewie.

rozmiar: 1.61 MB   
2015-04-01
Biuletyn nr 4, kwiecień 2015
W kwietniowym numerze można przeczytać m.in: na temat porozumienia dotyczącego ZIT w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, spotkaniach konsultacyjnych z mieszkancami gmin na temat projektu "Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań - podejście zintegrowane", wyjazdowym posiedzeniu Zarządu SMP, turnieju piłki siatkowej samorządowców Metropolii Poznań, który odbędzie 11 kwietnia 2015 r. w Kleszczewie a także o planowanym widowisku historycznym w Murowanej Goslinie.

rozmiar: 1.30 MB   
2015-03-01
Biuletyn nr 3, marzec 2015
W marcowym numerze można przeczytać m.in: o: strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, termminach najbliższych spotkań w ramach konsultacji społecznych dotyczacych projektu "Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań - podejście zintegrowane", VIII Forum Gospodarczym Metropolii Poznań, które odbędzie się 21 kwietnia 2015 r. na terenie MTP, akcji "Poznań za pół ceny" oraz Nagrodzie Przyjaznego Brzegu dla Gminy Dopiewo za nowoczesną przystań nad jeziorem Niepruszewskim w Zborowie.

rozmiar: 1.70 MB   
2015-02-01
Biuletyn nr 2, luty 2015
W lutowym numerze mozna przeczytać m.in. o: współpracy matropolitalnej w praktyce, przygotowaniach do wdrożenia ZIT, spotkaniu Zespołu Koordynacyjnego projektu "Aglomeracja Poznańska Metropolią Informatyczną", terminach II etapu konsultacji społecznych "Kierunki rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań" oraz wywiad z prof. Tomaszem Kaczmarkiem "Po co nam metropolia".

rozmiar: 1.10 MB