PUBLIKACJE - WYDAWNICTWA RADY METROPOLII2024-06-13
PORADNIK - ROBIMY EVENTY - Poradnik dla młodzieży
Elementem projektu „Włączamy ZERO WASTE!” realizowanego w latach 2022-2024 było przygotowanie i udostępnienie publikacji – poradników ukierunkowanych na aktywizację młodzieży do działań proekologicznych w duchu ZERO WASTE, a także społecznych i obywatelskich. Projekt był realizowany w formule partnerskiej przez Stowarzyszenie CREO, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Norsensus Mediaforum (Norwegia) i Ekologi Brez Meja (Słowenia). Przedsięwzięcie było finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Poradnik przygotowany przez autorów z ramienia Stowarzyszenia CREO. Jedną z wielu dobrych praktyk stosowanych w Zero Waste są np. eventy stanowiące ważną część ruchu ekologicznego. Organizowanie tego typu wydarzeń to nie tylko doskonała okazja do zaprezentowania praktycznych rozwiązań, ale także szansa na stworzenie mobilizującego środowiska, które będzie inspirować do podejmowania działań proekologicznych. Niniejszy poradnik przeprowadzi Was przez 10 kroków myślenia projektowego, przedstawi Wam rodzaje eventów, zaprezentuje wskazówki organizacyjne. Poradnik ukazuje także dobre praktyki z zakresu kampanii ekologicznych i akcji społecznych.


rozmiar: 2.12 MB   
2024-06-12
PORADNIK - WŁĄCZAMY ZERO WASTE I LESS WASTE W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ – Poradnik dla mieszkańców i samorządowców
Elementem projektu „Włączamy ZERO WASTE!” realizowanego w latach 2022-2024 było przygotowanie i udostępnienie publikacji – poradników ukierunkowanych na aktywizację młodzieży do działań proekologicznych w duchu ZERO WASTE, a także społecznych i obywatelskich. Projekt był realizowany w formule partnerskiej przez Stowarzyszenie CREO, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Norsensus Mediaforum (Norwegia) i Ekologi Brez Meja (Słowenia). Przedsięwzięcie było finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Poradnik przygotowany przez autorów z ramienia Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Współcześnie Zero Waste uważane jest za styl życia, zgodnie z którym człowiek ma generować jak najmniejszą liczbę odpadów. Idea ta składa się z wielu złożonych procesów, które zakładają nie tylko do zniwelowania produkcji śmieci, ale też ich odzysk i ponowne wykorzystanie. W tym poradniku znajdziesz najważniejsze założenia LESS WASTE i ZERO WASTE, poznasz zasadę 5R i przede wszystkim poznasz propozycje działań oddolnych i dowiesz się jak zacząć wprowadzać zasady ZERO WASTE w swojej miejscowości czy na osiedlu.

rozmiar: 1.45 MB   
2024-06-11
PORADNIK – WŁĄCZAMY ZERO WASTE i LESS WASTE W ŻYCIU CODZIENNYM - Poradnik dla młodzieży
Elementem projektu „Włączamy ZERO WASTE!” realizowanego w latach 2022-2024 było przygotowanie i udostępnienie publikacji – poradników ukierunkowanych na aktywizację młodzieży do działań proekologicznych w duchu ZERO WASTE, a także społecznych i obywatelskich. Projekt był realizowany w formule partnerskiej przez Stowarzyszenie CREO, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Norsensus Mediaforum (Norwegia) i Ekologi Brez Meja (Słowenia). Przedsięwzięcie było finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Poradnik przygotowany przez autorów z Ekologi brez meja (Słowenia). W tym przewodniku przyjrzymy się, jak ważne jest podejście ZERO WASTE, jak włączyć praktyki ZERO WASTE do codziennego życia i jak zwiększyć swoje zaangażowanie w działania obywatelskie i społeczne związane z kwestiami środowiskowymi. Razem możemy umożliwić młodym ludziom takim jak Ty tworzenie pozytywnych zmian i wspólne budowanie zrównoważonej przyszłości.

rozmiar: 1.21 MB   
2024-06-10
PORADNIK – WYKORZYSTANIE MEDIÓW W EDUKACJI OBYWATELSKIEJ MŁODZIEŻY – DOBRE PRAKTYKI
Elementem projektu „Włączamy ZERO WASTE!” realizowanego w latach 2022-2024 było przygotowanie i udostępnienie publikacji – poradników ukierunkowanych na aktywizację młodzieży do działań proekologicznych w duchu ZERO WASTE, a także społecznych i obywatelskich. Projekt był realizowany w formule partnerskiej przez Stowarzyszenie CREO, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Norsensus Mediaforum (Norwegia) i Ekologi Brez Meja (Słowenia). Przedsięwzięcie było finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Poradnik przygotowany przez autorów z Norsensus Mediaforum (Norwegia). Celem tej pracy jest określenie obecnego stanu wpływu budowania kompetencji medialnych na zaangażowanie obywatelskie w kontekście norweskim. Umiejętności korzystania z mediów są jednym z kluczowych aspektów prowadzonej w różnym zakresie aktywności obywatelskiej. Niestety badania w tej dziedzinie wskazują, że zaangażowanie obywatelskie wśród młodych ludzi jest na ogół niestarczające i w niewielkim stopniu jest związane z wykorzystaniem mediów elektronicznych. W kontekście Norwegii możemy jednak mówić o rozwinięciu doświadczeń międzysektorowej współpracy dotyczącej zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi poprzez lub z wykorzystaniem mediów.

rozmiar: 2.24 MB   
2024-06-09
PRZEWODNIK PO ŚWIECIE PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ DLA MŁODYCH
Elementem projektu „DziałaMY dla klimatu!” realizowanego w latach 2022-2023 było przygotowanie i udostępnienie publikacji – poradników ukierunkowanych na aktywizację młodzieży do działań proekologicznych, a także społecznych i obywatelskich. Projekt był realizowany w formule partnerskiej przez Stowarzyszenie CREO, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Norsensus Mediaforum (Norwegia) i Ekologi Brez Meja (Słowenia). Przedsięwzięcie było finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Przewodnik ma na celu wprowadzić Cię w fascynujący świat partycypacji obywatelskiej. Na kartach tej broszury poznasz różne sposoby zaangażowania obywatelskiego, które są dostępne dla młodzieży nawet przed ukończeniem 18 lat i uzyskaniem dowodu osobistego. NIE będziemy więc pisać o wyborach parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych czy europejskich. Z tej publikacji jednak dowiesz się czym są konsultacje społeczne, jakie są rodzaje konsultacji, jak się w konsultacje zaangażować i gdzie uzyskać informacje. Opowiemy także o budżetach obywatelskich, które są specyficzną formą konsultacji społecznych, podczas której obywatele mogą współdecydować i to dwukrotnie – po pierwsze mają prawo zgłosić swój projekt a po drugie mają możliwość oddania głosu w głosowaniu wśród mieszkańców przyczyniając się do wyboru najpopularniejszych przedsięwzięć obywatelskich do realizacji. Poznasz Szkolne Budżety Obywatelskie – czyli nowatorską formę budżetu partycypacyjnego realizowaną w społecznościach szkolnych. Wreszcie dowiesz się o radach młodzieżowych – organach pomocniczych samorządów złożonych z młodych ludzi, a także o inicjatywie lokalnej – pomagającej w realizacji przedsięwzięć obywatelskich z pozafinansowym wsparciem samorządów (np. zakup przez gminę niezbędnych towarów lub usług).

rozmiar: 2.25 MB   
2024-06-08
PORADNIK - DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ PROEKOLOGICZNYCH W SAMORZĄDACH W SŁOWENII
Elementem projektu „DziałaMY dla klimatu!” realizowanego w latach 2022-2023 było przygotowanie i udostępnienie publikacji – poradników ukierunkowanych na aktywizację młodzieży do działań proekologicznych, a także społecznych i obywatelskich. Projekt był realizowany w formule partnerskiej przez Stowarzyszenie CREO, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Norsensus Mediaforum (Norwegia) i Ekologi Brez Meja (Słowenia). Przedsięwzięcie było finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Niniejsza broszura ma na celu przedstawienie kilku przykładów i dobrych praktyk w zakresie rozwiązań proekologicznych w samorządach lokalnych w Słowenii. Może służyć jako przewodnik dla pracowników samorządowych i innych lokalnych interesariuszy, aby usprawnić procesy wewnętrzne, a także poprawić świadomość mieszkańców w zakresie podejścia ZERO WASTE. Postępuj zgodnie ze szczegółowym planem zero waste krok po kroku. Dowiedz się, jak angażować się w programy edukacji ekologicznej dla mieszkańców i kampanie zwiększające świadomość ekologiczną obywateli.

rozmiar: 1.76 MB   
2024-06-07
PORADNIK - DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE AKTYWIZACJI OBYWATELSKIEJ MŁODZIEŻY W KWESTIACH EKOLOGICZNYCH W SŁOWENII
Elementem projektu „DziałaMY dla klimatu!” realizowanego w latach 2022-2023 było przygotowanie i udostępnienie publikacji – poradników ukierunkowanych na aktywizację młodzieży do działań proekologicznych, a także społecznych i obywatelskich. Projekt był realizowany w formule partnerskiej przez Stowarzyszenie CREO, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Norsensus Mediaforum (Norwegia) i Ekologi Brez Meja (Słowenia). Przedsięwzięcie było finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Niniejsza broszura ma na celu przedstawienie kilku przykładów i dobrych praktyk aktywizacji młodzieży, w szczególności w kwestiach środowiskowych w Słowenii. Dla większości prezentowanych projektów i inicjatyw młodzież stanowi główną lub jedną z podstawowych grup docelowych. Na końcu publikacji zdecydowaliśmy się rzucić także okiem przykłady inicjatyw, gdzie aktywizacja młodzieży jest pewnym dodatkowym elementem lub jest dostrzegalna dopiero w długiej perspektywie.

rozmiar: 1.99 MB   
2024-06-06
PORADNIK - DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE TWORZENIA MŁODZIEŻOWYCH KAMPANII SPOŁECZNYCH W NORWEGII
Elementem projektu „DziałaMY dla klimatu!” realizowanego w latach 2022-2023 było przygotowanie i udostępnienie publikacji – poradników ukierunkowanych na aktywizację młodzieży do działań proekologicznych, a także społecznych i obywatelskich. Projekt był realizowany w formule partnerskiej przez Stowarzyszenie CREO, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Norsensus Mediaforum (Norwegia) i Ekologi Brez Meja (Słowenia). Przedsięwzięcie było finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Niniejsza broszura ma na celu przedstawienie inicjatyw obywatelskich i kultury wolontariatu w Norwegii oraz ukazanie zaangażowania młodzieży norweskiej w różne inicjatywy społeczne. Przewodnik składa się z kilku części. Głównym jej elementem są przykłady w zakresie tworzenia i realizacji kampanii społecznych skierowanych do środowiska młodzieży oraz inicjatyw proekologicznych lub proobywatelskich kreowanych przez osoby młode i realizowanych w dużej mierze w przestrzeni medialnej lub internetowej.

rozmiar: 1.73 MB   
2024-06-05
PORADNIK - DZIAŁANIE DLA KLIMATU JEST COOL
Elementem projektu „DziałaMY dla klimatu!” realizowanego w latach 2022-2023 było przygotowanie i udostępnienie publikacji – poradników ukierunkowanych na aktywizację młodzieży do działań proekologicznych, a także społecznych i obywatelskich. Projekt był realizowany w formule partnerskiej przez Stowarzyszenie CREO, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Norsensus Mediaforum (Norwegia) i Ekologi Brez Meja (Słowenia). Przedsięwzięcie było finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Działania dla klimatu są COOL to publikacja w formie interaktywnej. Zachęcamy Cię do wpisywania własnych notatek i przemyśleń. Pamiętaj, że masz ogromny wpływ na swoje otoczenie! Dzięki Tobie może stawać się ono coraz bardziej przyjazne dla naszej planety, niezależnie od Twojego wieku, poziomu wiedzy, czy umiejętności. Jesteś gotowy/gotowa? Zaczynamy!

rozmiar: 1.82 MB   
2024-06-04
Poradnik dla urzędników o dostępności: EMPATYCZNY URZĘDNIK
Ważnym elementem projektu „DziałaMY dla dostępności!” realizowanego w latach 2021-2023 było przygotowanie i udostępnienie publikacji – poradników, przybliżających różnym grupom odbiorców kwestie dostępności i zaangażowania społecznego i obywatelskiego młodzieży.

rozmiar: 2.15 MB