Gmina KomornikiGmina w liczbach (2017):
Typ gminy wiejska
Powierzchnia 66 km2
Liczba mieszkańców 28 149
Gęstość zaludnienia 424 osób/km2
Liczba sołectw 8
Dochody gminy ogółem 138 587 155, zł
Dochody gminy na mieszkańca 5 032 zł
Liczba podmiotów gospodarczych 4 823
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 171
Komorniki

Komorniki należą do jednej z najlepiej rozwiniętych gospodarczo gmin Metropolii Poznań, co w dużej mierze wynika z ich doskonałego położenia komunikacyjnego. Skrzyżowanie drogi krajowej nr 5 Poznań-Wrocław oraz autostrady A2 Berlin-Warszawa tworzy doskonałe warunki sprzyjające lokalizacji wszelkich inwestycji gospodarczych. W północnej części gminy intensywnie rozwija się także budownictwo mieszkaniowe, natomiast obszary południowe to niezwykle atrakcyjne leśne tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego, urozmaicone jeziorami Rynny Rosnowsko-Jarosłwskiej.

Bliskość Poznania stymuluje rozwój budownictwa mieszkaniowego w gminie. Szczególnie intensywnie przejawia się on w bezpośrednio sąsiadujących z miastem Plewiskach. Na terenach wykorzystywanych dotychczas jako użytki rolne powstają liczne osiedla deweloperskie.

Na terenie gminy działa wiele dużych firm branży logistyczno-spedycyjnej oraz logistyczno-magazynowej, produkcyjnej, outsourcingowej i budowlanej. Osią aktywności gospodarczej w gminie jest droga krajowa nr 5. Ponadto, atrakcyjnym terenem inwestycyjnym są okolice węzła komunikacyjnego w Głuchowie. Lokalizują się tam przede wszystkim firmy z branży logistyczno-magazynowej.

Czy wiesz, że?

Na terenie gminy działa jedyne w Polsce i jedno z nielicznych w Europie Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. W skład zbiorów wchodzą tak oryginalne eksponaty, jak lokomotywy, lokomobile (traktory) parowe, samoloty rolnicze czy zabytkowe samochody. Muzeum posiada również bogate zbiory biblioteczne.

Zobacz także:
www.komorniki.pl ›


Aktualności

Komorniki - zdjęcie numer 1.
Komorniki - zdjęcie numer 2.
Komorniki - zdjęcie numer 3.
Komorniki - zdjęcie numer 4.
Komorniki - zdjęcie numer 5.
Komorniki - zdjęcie numer 6.
Komorniki - zdjęcie numer 7.
Komorniki - zdjęcie numer 8.
Komorniki - zdjęcie numer 9.
Komorniki - zdjęcie numer 10.
Komorniki - zdjęcie numer 11.
Komorniki - zdjęcie numer 12.
Komorniki - zdjęcie numer 13.
Komorniki - zdjęcie numer 14.
Komorniki - zdjęcie numer 15.
Komorniki - zdjęcie numer 16.
Komorniki - zdjęcie numer 17.
Komorniki - zdjęcie numer 18.
Komorniki - zdjęcie numer 19.
Komorniki - zdjęcie numer 20.
Komorniki - zdjęcie numer 21.
Komorniki - zdjęcie numer 22.