Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2016-10-05

Konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025Stowarzyszenie Metropolia Poznań przystąpiło do opracowywania projektu "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025" wraz z "Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej".

Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania ma na celu m.in. stworzenie zintegrowanego podejścia do zagadnień transportowych na terenie MOF oraz spójne planowanie inwestycji w tym zakresie we wszystkich dwudziestu dwóch gminach współtworzących obszar Metropolii.

Od 11 do 31 października można zapoznać się z treścią projektów oraz wyrazić swoje opinie i uwagi. Projekty są dostępne:
w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Poznań, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań,
w Urzędach Gmin współtworzących obszar Metropolii Poznań,
na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędów Gmin współtworzących obszar Metropolii Poznań,

Uwagi i opinie można składać:
pocztą tradycyjną na adres: ATMOTERM S.A., ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole,
osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Metropolii Poznań, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań lub w trakcie spotkań konsultacyjnych w gminach,

W ramach konsultacji społecznych w dwudziestu dwóch gminach Metropolii Poznań przeprowadzone zostaną spotkania konsultacyjne.

Zobacz także:
Mobilność dla Metropolii Poznań ›


Załączniki:
Zawiadomienie.docx [286.46 KB]
mp_konsultacje.doc [51.00 KB]


Tagi:
konsultacje społeczne, mobilność miejska, Poznań, Stowarzyszenie Metropolia Poznań
 - 1