2017-05-29

Zaktualizowana Strategia ZITZakończył się proces opiniowania zaktualizowanej wersji dokumentu Strategii ZIT w MOF Poznania (wersja 1.2.)

W dniu 12 maja br. wydana została opinia Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zgodności dokumentu zaktualizowanej Strategii ZIT  z Umową Partnerstwa. Zgodnie z wymogami formalnymi od tego dnia obowiązuje zaktualizowana wersja dokumentu (1.2.) przyjęta przez Radę Metropolii na mocy uchwały nr 8/2017 z dnia 20 kwietnia br.
Strategia ZIT dla obszaru funkcjonalnego Miasta Poznania oraz jej zmiany są przygotowywane przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań (które pełni funkcję Związku ZIT) na podstawie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Geneza decyzji Rady Metropolii o zmianie Strategii ZIT związana była z doświadczeniami z dotychczasowego procesu wdrażania dokumentu.

Zobacz także:
ZIT ›


Załączniki:
1.pdf [204.88 KB]
2.pdf [5.53 MB]
3.pdf [2.30 MB]
4.pdf [151.01 KB]
5.pdf [432.42 KB]
6.pdf [887.00 KB]


Tagi:
Działalność, Poznań, strategia, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne