2024-07-01

Spotkanie sieciujące ZIT-ów z WielkopolskiWarto działać razem! Za inspirujące spotkanie, które jako Metropolia Poznań zorganizowaliśmy 1 lipca br. dla kierownictwa i pracowników Związków ZIT z terenu Wielkopolski.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz sieciowanie w grupie osób na co dzień zajmujących się Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi ze Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska oraz Miejskich Ośrodków Funkcjonalnych Gniezna, Leszna, Piły, Koła i Turku oraz oczywiście z Metropolia Poznań.

Wydarzenie pomogło nam lepiej się poznać, a dla nowych ZIT-ów z wielkopolskich ośrodków subregionalnych stało się okazją do poznania już 9-letnich doświadczeń partnerów z Poznania i Kalisza.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, którzy wskazywali m.in. na istotne znaczenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych we wdrażaniu Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski (FEW) 🇪🇺 szczególnie w zakresie inwestycji dot. mobilności miejskiej, adaptacji do zmian klimatu i e-usług.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #FEW

Tagi:
Działalność, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7