2024-05-28

II Doroczna Konferencja SUMP: Rozwój Planów Zrównoważonej Mobilności MiejskiejW 27 maja 2024 roku w Centrum Konferencyjnym Concordia Design w Poznaniu odbyła się II doroczna konferencja pod tytułem „Rozwój koncepcji planów zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP)”. Wydarzenie to miało na celu pogłębienie wiedzy na temat zrównoważonej mobilności miejskiej w Polsce i zostało przeprowadzone w ramach projektu Ministerstwa Infrastruktury pod nazwą „Wsparcie miejskich obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”. Projekt ten realizowany jest przez konsorcjum KPMG/VVA/Ramboll w ramach unijnego Instrumentu Wsparcia Technicznego zarządzanego przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej Structural Reform Support (DG REFORM).

Podczas konferencji omówiono szereg kluczowych tematów, w tym:

• Zmiany w rozporządzeniu TEN-T: Dyskusje skupiały się na konsekwencjach tych zmian dla planowania mobilności miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia roli 432 zidentyfikowanych węzłów miejskich w Europie.

• Postępy w realizacji projektu SUMP: Przedstawiono aktualny stan wsparcia w przygotowaniu Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla 15 obszarów funkcjonalnych w Polsce.

• Przedstawiciele Obszaru Funkcjonalnego Gniezna oraz Obszaru Funkcjonalnego Elbląga podzielili się swoimi doświadczeniami z prac nad SUMP.

W ramach panelowej dyskusji z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Aglomeracji Wałbrzyskiej, Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz konsorcjum projektowego, omówione zostały wyzwania związane z przygotowaniem SUMP. Poruszono problematyczne kwestie dotyczące procesu uchwalania i weryfikacji prawidłowości przygotowania tych planów.

Szczególnie interesującym punktem konferencji były prezentacje dotyczące pozyskiwania i zarządzania danymi w planowaniu mobilności miejskiej. Eksperci z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego przedstawili krajowe doświadczenia, natomiast przedstawiciele DG MOVE oraz Civity Managements Consultants podzielili się europejskimi praktykami. Dyskusje dotyczyły możliwości wykorzystywania danych w zarządzaniu mobilnością miejską, w tym kontekście wskaźników zrównoważonej mobilności miejskiej.

Więcej informacji o projekcie „Wsparcie miejskich obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej” oraz materiały prezentowane podczas konferencji dostępne są na stronie internetowej https://sumps.pl/. II Doroczna Konferencja SUMP stanowiła ważne forum wymiany doświadczeń i wiedzy na temat zrównoważonej mobilności miejskiej, a także platformę do dyskusji nad przyszłymi kierunkami rozwoju w tej dziedzinie w Polsce.


Tagi:
konferencja, mobilność miejska, Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, Transport indywidualny i zbiorowy
 - 1