2024-05-10

Pierwsze spotkanie sieciujące ZIT za namiZa nami pierwsze z cyklu spotkań sieciujących w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału ZIT w MOF Poznania". Spotkanie odbyło się 9 maja i było skierowane do koordynatorów ZIT oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego z terenu Metropolii Poznań odpowiedzialnych za realizację inwestycji współfinansowanych ze środków UE oraz przedsięwzięć dotyczących adaptacji do zmian klimatu.

Spotkanie rozpoczęła Anna Aleksandrzak - p.o. Dyrektora Metropolii Poznań, która przywitała uczestników i przedstawiła wstępne założenia planowanych działań sieciujących i wizyt studyjnych. Następna prezentacja wprowadziła uczestników w planowane działania szkoleniowe dla pracowników samodządowych w takich sferach tematycznych, jak: e-usługi, rozliczanie projektów, zamówienia publiczne, adaptacja do zmian klimatu, mobilność, zdrowie i edukacja, a także standardy dostępności i uniwersalne projektowanie. W dalszej części spotkania Sylwia Ciesiółka - Zastępca Dyrektora ds. ZIT - przedstawiła stan wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w MOF Poznania w perspektywie 2021-2027 wraz z informacją o aktualnych i planowanych naborach.

Drugą część spotkania rozpoczęła prezentacja przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego reprezentujących Departmament Wdrażania Programu Regionalnego - Karola Markowskiego i Natalii Kaczmarek, którzy przybliżyli uczestnikom uwarunkowania planowanego naboru na magazynowanie deszczówki w ramach Działania 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT.

Przedstawiono główne założenia i wymagania związane z planowanym podziałem projektu zintegrowanego na dwa nabory dotyczące gromadzenia wody opadowej:
- nabór dla projektów parasolowych, którego Beneficjentem są Jednostki Samorządów Terytorialnych, a ostatecznymi odbiorcami mieszkańcy danego obszaru oraz
- nabór dla Jednostek Samorządów Terytorialnych realizujących projekty przy budynkach użyteczności publicznej oraz na obszarach miejskich.

W obu przypadkach nabór planowany jest na jesień tego roku, a maksymalny poziom dofinansowania projektów wyniesie 70% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Po przedstawieniu prezentacji odbyła się dyskusja na temat planowanych naborów.

Projekt "Wzmocnienie potencjału ZIT w MOF Poznania" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW 2021-2027).

Poniżej fotorelacja z wydarzenia [Fotografie: Urząd Miasta Poznania]

Tagi:
Ochrona środowiska, spotkanie
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5