2023-12-05

Trwa budowa Metropolitalnego Systemu Informacji PrzestrzennejTo będzie najbardziej innowacyjny taki projekt w Polsce. Pozwoli zobaczyć każdy szczegół na terenie Poznania, powiatu poznańskiego oraz gmin Szamotuły, Śrem, Oborniki Wielkopolskie i Skoki. Metropolitarny System Informacji Przestrzennej (MeSIP) tworzy powiat poznański we współpracy ze stowarzyszeniem Metropolia Poznań i miastem Poznań.
Koszt tej niezwykłej, a co najważniejsze pierwszej tego typu w Polsce, platformy to ponad 16,6 mln złotych, z czego 14 mln stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej, a dokładnie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt znalazł się w Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo informacyjne, w Działaniu 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, w Poddziałaniu 2.1.4. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania.


Podzieliliśmy zadania. Wyznaczyliśmy ambitne cele. Chcemy, by za kilka lat nasz projekt był symbolem dla innych stowarzyszeń gmin. MeSIP to wielkie przedsięwzięcie technologiczne i administracyjne. Buduje go nasz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański.
Metropolitarny System Informacji Przestrzennej to system dla samorządów i dla mieszkańców.
Z jednej strony znajdą się tu dane działek, budynków, ich geometria i uzbrojenie – zauważa Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania i prezes Metropolii Poznań – Jednak obok przebiegu przyłączy wody, prądu i kanalizacji, ułatwiamy dostęp do informacji o terenach zagrożonych, ścieżkach rowerowych, zabytkach czy pomnikach przyrody. To kolejny realizowany wspólnie projekt o istotnym znaczeniu dla mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego.
MeSIP umożliwia nawet wizualizację stref hałasu oraz zanieczyszczeń. A to dopiero początek jego możliwości.
To dla nas niezwykłe wyzwanie. Bo MeSIP to ogromna ilość danych. Teraz trwa ładowanie informacji, testowanie systemu w terenie. To chyba największe wyzwanie technologiczne w historii naszego urzędu – mówi Tomasz Powroźnik, dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

MeSIP w zamierzeniu stanowi bank danych, z których będą korzystać urzędy, jednostki gminne czy inne jednostki z naszego regionu.
Skończy się przesyłanie dokumentów między samorządami. Wnioski mieszkańców będą mogły być rozpatrywane szybciej, bo wszystko zostanie umieszczone w jednym systemie. Przed nami technologiczna rewolucja – podkreśla Jan Grabkowski, starosta poznański.
MeSIP stanie się nowoczesną platformą usług dla mieszkańców. Każdy, kto będzie chciał na przykład wyciąć drzewo, będzie mógł skorzystać z mapy i złożyć wniosek online. Jeśli komuś będzie potrzebna analiza sąsiedztwa czy jakiekolwiek dane niezbędne przy zakupie działki lub domu, znajdzie je w tym systemie.
Od aktualnej mapy hydrantów, która przyda się strażakom, przez parkingi leśne, co z kolei pomoże osobom podróżującym po metropolii Poznań. Danych w systemie będzie wiele. Można na przykład sprawdzić nasłonecznienie działek czy budynków – wyjaśnia Tomasz Powroźnik, dyrektor PODGiK w Poznaniu
Ten innowacyjny projekt jest też swego rodzaju potencjałem solarnym, który pomoże podjąć decyzję w sprawie fotowoltaiki. Ale w MeSIP sprawdzimy też cienie, jakie padają na poszczególne budynki. To z kolei pozwoli określić ilość światła, na przykład w kupowanym mieszkaniu.

W Metropolitalnym Systemie Informacji Przestrzennej znajdują się dane z nalotów, dzięki którym powstał dokładny dwu- i trójwymiarowy obraz poznańskiej metropolii. Teraz zobaczą go wszyscy.
MeSIP korzystać będzie zarówno z danych znajdujących się w bazach urzędów i instytucji z obszaru metropolii, jak i z otwartych źródeł dostępnych w sieci. Każdy urzędnik będzie miał do dyspozycji specjalne narzędzie do wprowadzania takich elementów. To sprawi, że dane będą pełne i jednolite.
Już teraz urzędy wprowadzają posiadane informacje do systemu. Jednym z pierwszych jest Urząd Miasta w Luboniu. Dlatego to właśnie dla tego obszaru wkrótce udostępnione zostaną rozwiązania testowe.
Wszelkie informacje o budowie Metropolitarnego Systemu Informacji Przestrzennej będą na bieżąco przekazywane na info.mesip.pl oraz na stronach www.powiat.poznan.pl, www.podgik.poznan.pl i na kanałach Metropolii Poznań.


Zobacz także:
https://info.mesip.pl/ ›


Tagi:
Estetyka przestrzeni, Studium rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej
 - 1
 - 2