Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2023-10-06

Dłuższy tunel w Luboniu już niebawemMiasto Luboń wraz ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe zawarły porozumienie dotyczące współpracy przy opracowaniu dokumentacji dla rozbudowy tunelu na stacji Luboń k/Poznania. Strony wspólnie zadeklarowały finansowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji ułatwiającej poruszenie się w obrębie stacji.

Przejście podziemne na stacji Luboń k/Poznania (linia kolejowa Wrocław Główny – Poznań Główny) zostanie wydłużone, dzięki deklaracji współpracy pomiędzy Miastem Luboń a spółką kolejową PKP PLK. Realizacja inwestycji połączy wschodnią i zachodnią część miasta, od ul. Dworcowej w kierunku ul. Armii Poznań. Rozbudowany obiekt stanie się integralną częścią zaplanowanej budowy węzła przesiadkowego.

– Sukcesywnie tworzymy bezpieczną, sprawną i przyjazną kolej, także w kontekście udogodnień w dostępie do infrastruktury i w komunikacji dla mieszkańców. Cieszę się, że dobra współpraca z samorządem umożliwi rozbudowę przejścia podziemnego w Luboniu. Po zakończonych pracach tunel ułatwi dojście na perony, co będzie dodatkową zachętą do korzystania z pociągów, które pozostają komfortową oraz najbardziej ekologiczną formą transportu – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

– Realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe inwestycje, dzięki efektywnemu wykorzystaniu środków budżetowych i unijnych, zapewniają wyższy komfort i lepszy dostęp do kolei. Spółka pozytywnie odpowiada na współpracę z samorządami, zmierzającą do poprawy obsługi podróżnych. Podpisanie porozumienia o współpracy przy rozbudowie przejścia podziemnego w Luboniu jest istotnym krokiem dla zapewnienia dogodniejszego dojścia na perony mieszkańcom miejscowości, znajdującej się na ważnej trasie kolejowej z Poznania do Wrocławia – powiedział Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zawarte porozumienie reguluje zasady współpracy przy planowanej rozbudowie przejścia podziemnego, zgodnie z zawartymi w nim zapisami po stronie samorządu jest przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Szczegółowe opracowanie określające konkretne rozwiązania i szacunkowe koszty sfinansowane zostanie przez obie strony.

Na stacji kolejowej w Luboniu w roku 2017 zakończono prace modernizacyjne w związku z przebudową linii Wrocław Główny – Poznań Główny, na odcinku Poznań – Czempiń. Obecnie z tej stacji korzysta ok. tysiąca podróżnych w ciągu doby, a istniejący tunel mierzy ok. 20 m długości. Planowana rozbudowa wydłuży go kilkukrotnie.


Tagi:
Aglomeracja Poznańska, bezpieczeństwo, Infrastruktura transportowa
 - 1