2023-10-07

Z Międzychodu do Gorzowa Wielkopolskiego dzięki Kolej+W perspektywie kilku lat możliwe będzie stworzenie nowej linii komunikacyjnej Poznań – Gorzów – Szczecin, a to wszystko dzięki realizacji dodatkowych inwestycji polegających na budowie dodatkowych łącznic w Kostrzynie nad Odrą. Działania te dotyczą zadania drugiego, które realizowane są w ramach programu Kolej+.

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a spółką PKP Polskie Linie Kolejowe ogłoszony zostanie przetarg, którego przedmiotem będzie opracowanie dokumentacji, a następnie realizacja prac pomiędzy Skwierzyną a Międzychodem na linii kolejowej nr 363. Wstępna, szacunkowa wartość prac budowlanych obejmujących m.in. ok. 30 km odcinek linii kolejowej określona została na ponad 300 mln zł – informuje spółka.

Polskie Linie Kolejowe zawarły już umowy ze wszystkimi wnioskodawcami w ramach 35 projektów, które zakwalifikowały się do dofinansowania dzięki spełnieniu wszystkich określonych w programie warunków naboru.

– Realizacja Programu „Kolej Plus” umożliwia walkę z wykluczeniem komunikacyjnym poprzez zwiększanie dostępu do kolei. Dzięki przebudowie linii między Skwierzyną a Międzychodem mieszkańcy wschodniej części województwa lubuskiego po latach znów zyskają dogodne przejazdy m.in. w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. Nowe połączenia to impuls sprzyjający rozwojowi regionu – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

– Przywrócenie kolejowych połączeń miedzy Międzychodem a Skwierzyną to kolejna inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych, która zwiększy dostęp do kolei w województwie lubuskim. Wraz z rewitalizacją ciągu Międzychód – Szamotuły, także realizowaną w ramach programu „Kolej Plus”, utworzona zostanie alternatywna trasa, łącząca Gorzów Wielkopolski z Poznaniem, zapewnione będą więc nie tylko dogodne połączenia regionalne, ale także międzywojewódzkie – powiedział Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych.

Na niewykorzystywany od 28 lat odcinek Skwierzyna – Międzychód powrócą pociągi pasażerskie. Przebudowa infrastruktury torowej oraz wyposażenie jej w nowoczesne urządzenia służące sterowaniu ruchem umożliwi przejazdy pociągów z prędkością do 120 km/h. Według wstępnych szacunków przejazd pomiędzy stacjami w Międzychodzie a Gorzowie Wielkopolskim wyniesie ok. 65 min. W ramach prac wybudowanych zostanie również ok. 6km linii Gorzów Wielkopolski Wieprzyce – Gorzów Wielkopolski Strefa Ekonomiczna (w śladzie linii kolejowej nr 415).

Warto również zaznaczyć, iż lubuski projekt jest komplementarny z innym zadaniem realizowanym w ramach programu Kolej+ dotyczącym również Międzychodu. Mowa o rewitalizacji kolejowej nr 353 Szamotuły – Międzychód zgłaszanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Realizacja tych dwóch zamierzeń stworzy alternatywną trasę z Poznania do Gorzowa Wielkopolskiego, która w przyszłości będzie mogła zostać wydłużona do Szczecina. Uruchomienia takich połączeń zapewni budowa łącznic w Kostrzynie nad Odrą, pomiędzy linią nr 203 a popularną Odrzanką.


Komfort w podróży zapewnią należycie przygotowane perony między Międzychodem a Skwierzyną w miejscowościach tj.: Wierzbno, Rokitno, Goraj, Przytoczna i Chełmsko. Zmiany zajdą także na stacjach i przystankach w: Trzebiszewie, Brzozowcu Gorzowskim, Deszcznie oraz Gorzowie Wielkopolskim (Karnin, Zieleniec, Zamoście i Wieprzyce). Poziom dostępności do przystanków kolejowych zostanie zwiększony dzięki budowie nowych przystanków – Gorzów Wielkopolski Zakanale, Gorzów Wielkopolski Zachód i Gorzów Wielkopolski Strefa Ekonomiczna. W projekcie nie zapomniano o osobach mających trudności w poruszaniu się, o czym świadczy fakt, iż perony zostaną wyposażone w elementy tj.: wiaty i ławki, a ponad to wszystkie informacje w obrębie tworzonych obiektów zapisane zostaną z wykorzystaniem odpowiedniej wielkości liter. Na powierzchni antypoślizgowej znajdą się ścieżki naprowadzające ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym.


Tagi:
Infrastruktura transportowa, kolej, linia kolejowa, rewitalizacja
 - 1