2023-10-09

Ostatnie konsultacje Planu Zrównoważonej MobilnościPrace nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do 2040 roku dobiegają końca. W październiku odbywają się ostatnie konsultacje społeczne. Udział w nich może wziąć każdy mieszkaniec regionu.
Mieszkańcy Metropolii Poznań od 9 do 30 października mogą składać wnioski i uwagi do projektu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do 2040 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. Z dokumentami można się zapoznać na stronie bip.metropoliapoznan.pl. Zrównoważona mobilność to konieczność obecnych czasów, zarówno z punktu widzenia polityki ogólnoświatowej, jak i obszarów takich jak Metropolia Poznań. Coraz większa grupa ludzi podejmuje osobiste decyzje o przemieszczanie się z poszanowaniem środowiska.
Do podstawowych korzyści dla mieszkańców wynikających z wdrożenia dobrego Planu Zrównoważonej Mobilności należą:
· stworzenie spójnej sieci tras i ścieżek rowerowych,
· atrakcyjniejsza i bardziej dostępna komunikacja zbiorowa, umożliwiająca łatwy dostęp do celów podróży i usług,
· wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym pieszych i rowerzystów,
· zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego,
· redukcja zanieczyszczenia powietrza, hałasu, emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii,
· powstawanie nowych centrów przesiadkowych oraz parkingów „parkuj i jedź”,
· pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego.
Wszyscy mieszkańcy gmin Metropolii Poznań są zaproszeni do realnego wpływu na komfort życia w swojej miejscowości przez udział w ostatnim już spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 19 października o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Poznania na Pl. Kolegiackim 17. Można w nim uczestniczyć również online za pośrednictwem aplikacji Teams. Planowany czas trwania to ok. 2 godzin. Aby wziąć udział w spotkaniu należy się uprzednio zarejestrować - link na dole informacji.
Dodatkowe pytania należy kierować do Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań:
ul. Kościelna 37
60 - 537 Poznań
tel. 797 795 536
e-mail: mobilność_kolej@metropoliapoznan.pl
Projekt na zlecenie Stowarzyszenia Metropolii Poznań realizuje firma LPW sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania ze strony bip.metropoliapoznan.pl:

1. Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do roku 2040 (SUMP)
2. Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do roku 2040
3. Załącznik A – Działania z podziałem na sektory
4. Załącznik B – Przykładowe projekty realizowane w ramach SUMP
5. Formularz uwag


Zobacz także:
https://app.evenea.pl/event/konsultacje-spoleczne-metropolia-poznan-3etap/ ›


Tagi:
konsultacje społeczne, mobilność miejska, Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, Transport indywidualny i zbiorowy, zrównoważony rozwój
 - 1