Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2023-03-02

Rozbudowa przejścia podziemnego w BukuWładze Miasta i Gminy Buk oraz PKP Polskie Linie Kolejowe zadeklarowały wspólne działania zmierzające do rozbudowy i wydłużenia istniejącego przejścia podziemnego na stacji Buk, położonej przy linii kolejowej nr 3 Poznań Główny – Kunowice. List intencyjny został podpisany 22 lutego br. w siedzibie spółki kolejowej w Warszawie.

Zgodnie z zamierzeniami, przebudowany tunel ma połączyć części miasta położone po obu stronach linii kolejowej od strony ulicy Kolejowej w kierunku miejscowości Dobieżyn.

Planowane wydłużenie przejścia podziemnego wpłynie na poprawę komunikacji z południową częścią gminy, umożliwi sprawne, a jednocześnie bezpieczne dojście na perony oraz w kierunku węzła przesiadkowego wybudowanego przez samorząd po północnej stronie stacji. Podczas przebudowy przejście zostanie dostosowane również do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

– Realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe inwestycje, dzięki efektywnemu wykorzystaniu środków budżetowych i unijnych, sukcesywnie zapewniają wyższy komfort i lepszy dostęp do kolei. Zarządca infrastruktury pozytywnie odpowiada na inicjatywy samorządu, zmierzające do poprawy obsługi podróżnych. Podpisanie listu intencyjnego o współpracy przy rozbudowie przejścia podziemnego w Buku jest istotnym krokiem dla zapewnienia dogodniejszego dojścia na perony mieszkańcom miejscowości, znajdującej się na ważnej trasie kolejowej z Poznania do granicy państwa – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych.

W przyszłości, podpisany dokument zapewni sprawną realizację przedsięwzięcia. Po opracowaniu niezbędnej dokumentacji, możliwym będzie określenie zakresu prac, wybranie właściwych rozwiązań, a jednocześnie oszacowanie kosztów związanych z realizacją inwestycji. Zgodnie z zapisami zawartymi w liście intencyjnym gmina oraz spółka PLK zadeklarowały możliwość współfinansowania tego działania, natomiast dokładny podział kosztów stanie się przedmiotem odrębnego porozumienia, które zostanie zawarte po zapewnieniu środków na realizację prac.

Planowana rozbudowa 25 metrowego przejścia podziemnego na stacji Buk, zawierać będzie rozwiązania techniczne niezbędne do opracowania studium wykonalności dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 3 (E20) na odcinku Poznań Główny – Kunowice (granica państwa)”. Przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe opracowywana jest dokumentacja przedprojektowa, która swym zakresem obejmuje również modernizację stacji Buk wraz z istniejącym przejściem pod torami. Zakończenie prac nad wspomnianym studium, które wskaże optymalny wariant prac, zaplanowano na koniec 2023 roku. W momencie zapewnienia finasowania przedsięwzięcia ww. studium umożliwi opracowanie projektu szczegółowo określającego zakres inwestycji.

Stacja kolejowa w gminie Buk była przebudowywana w latach 90-tych ubiegłego wieku podczas modernizacji zachodniego odcinka linii kolejowej nr 3 (Poznań Główny – Kunowice). Obecnie stacja obsługuje liczbę około 2 tysięcy pasażerów w dobie.

Tagi:
Infrastruktura transportowa, linia kolejowa, list intencyjny, Polskie Koleje Państwowe
 - 1