Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2023-02-13

Montaż pantografów-oferta zaakceptowanaRozstrzygnięto przetarg dotyczący przebudowy jednostek spalinowych 36WEhd na pojazdy dwutrakcyjne. Zgodnie z zakończonym postępowaniem Wykonawcą zadania zostanie firma Newag z Nowego Sącza. Ostateczna decyzja na temat liczny pojazdów, które zostaną zmodernizowane jeszcze nie zapadła.

Niebawem flota taborowa Kolei Wielkopolskich zostanie wzbogacona o jednostki dwutrakcyjne. Wielkopolska spółka zaakceptowała ofertę, przedstawioną przez nowosądeckiego producenta, firmę Newag, dotyczącą modernizacji swoich spalinowych jednostek 36WEhd poprzez doposażenie ich w pantografy. Wprowadzona zmiana umożliwi wykorzystywanie Impulsów do realizacji mieszanych, czyli ruchu pojazdów na liniach spalinowych oraz elektrycznych.

Przedmiotowe postępowanie zostało rozstrzygnięte przez Zamawiającego bardzo szybko, oferty dotyczące modernizacji pociągów zostały przedstawione kilka dni temu. Podstawowy zakres złożonego zamówienia obejmuje modernizację (do wersji dwutrakcyjnej) czterech pociągów, w ramach prawa opcji przebudowane mogą zostać również kolejne dwie jednostki.

– Przedmiotem postępowania jest wykonanie modyfikacji 4 szt. pojazdów 36WEhd oraz 2 kolejnych w ramach Prawa Opcji. Zgodnie z zapisami umowy: o skorzystaniu z Prawa Opcji Zamawiający powiadomi Wykonawcę do dnia 30.03.2023 r. – poinformowała Beata Wagner z Wydziału Promocji i Marketingu Kolei Wielkopolskich.


Tagi:
Koleje Wielkopolskie, modernizacja, Transport indywidualny i zbiorowy
 - 1