Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2023-01-18

Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT w MOF Poznania na lata 2021-2027Stowarzyszenie Metropolia Poznań ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na lata 2021-2027. Konsultacje potrwają do 23 lutego 2023 roku.

Stowarzyszenie Metropolia Poznań, na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021r. oraz par. 24 pkt 13 Statutu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, prowadzi konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na lata 2021-2027.

Prosimy o przekazywanie uwag, wniosków i opinii do projektu Strategii ZIT z wykorzystaniem formularza uwag.

Uwagi, wnioski i opinie do projektu Strategii ZIT może złożyć każdy, w terminie do 23 lutego 2023 r. z wykorzystaniem:
- elektronicznego formularza zgłaszania uwag (dostępnego pod linkiem poniżej) lub
- formularza uwag w pliku WORD (dostępnego poniżej na liście załączników) poprzez pocztę elektroniczną na adres: konsultacje@metropoliapoznan.pl lub
- wydrukowanego formularza uwag przesłanego drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Metropolia Poznań, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań.

Ze względu na efektywność procesu rozpatrywania uwag prosimy w miarę możliwości o przekazywanie uwag w formie cyfrowej (formularz online, formularz w pliku WORD).

Uwagi, wnioski i opinie przekazane w toku konsultacji powinny wskazywać konkretne propozycje zmian/uzupełnień oraz zwięzłe ich uzasadnienie. Nieprzekazanie opinii, uwag, wniosków w terminie oznacza rezygnację z ich przedstawienia.

Dodatkowe pytania lub wątpliwości w zakresie prowadzonych konsultacji prosimy kierować na adres: konsultacje@metropoliapoznan.pl lub telefonicznie: Dawid Drobnić, tel. 61 669 80 54, 61 669 80 52.

Zobacz także:
http://www.zit.metropoliapoznan.pl/media/A_Strategia_ZIT_2021_plus/Strategia_ZIT_2021_17.01.2023_PROJEKT_Rada.pdf ›
http://www.zit.metropoliapoznan.pl/media/A_Strategia_ZIT_2021_plus/Zal._nr_1_Lista_projektow_ZIT_17.01.2023_Rada.pdf ›


Załączniki:
Formularz_uwag.docx [60.57 KB]


Tagi:
konsultacje społeczne, Konsultacje społeczne, Strategia ZIT w MOF Poznania, ZIT
 - 1