Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2023-01-04

Powtórny przetarg na modernizację obwodnicy PoznaniaPKP PLK poszukuje Wykonawcy do zaprojektowania i wykonania prac budowlanych związanych z modernizacją linii obwodowej w Poznaniu. Przetarg został ogłoszony powtórnie. Obwodnica miasta ma zostać przystosowana do prowadzenia pociągów pasażerskich za sprawą budowy łącznicy oraz nowych przystanków. Istnieje szansa, iż uda się pozyskać dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia ze środków programu CEF2, na które liczy spółka kolejowa.

Zgodnie z zapowiedzią spółka kolejowa ponownie złożyła wniosek, tym samym stara się o pozyskanie dodatkowych środków z budżetu europejskiego w ramach instrumentu „Łącząc Europę” – CEF 2. Pierwszy, ogłoszony przez PKP Polskie Linie Kolejowe, został unieważniony. Ceny przedstawione przez oferentów w tym postępowaniu były wysokie i znacznie przekraczały budżet przeznaczony na realizację przedsięwzięcia. W efekcie inwestycja została odłożona.

Teraz, spółka kolejowa wznawia prace nad tym projektem. Według ogłoszonego niedawno postępowania przetargowego wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania oraz wykonania określonych prac budowlanych w ciągu linii kolejowych 272, 352, 354,394, 395, 801, 802, 803 oraz 805 i 853, które tworzą tzw. kolejową obwodnicę Poznania. Czas na realizację tego zamówienia wynosi 43 miesiące, które liczone będą od dnia rozpoczęcia prac. Zamawiający, o wyborze najkorzystniejszej oferty, zdecyduje na podstawie jednego kryterium, którym będzie cena brutto.

Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlanych. Poszczególne linie określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia dostosowanego zostaną do prędkości od 60 do 120 km/h dla pojazdów osobowych oraz do 80 km/h dla pociągów towarowych. Będzie to możliwe dzięki wymianie szyn oraz rozjazdów kolejowych.

W zakres inwestycji wejdą również prace dotyczące odwodnienia i podtorza, które wraz z niektórymi nasypami zostaną dodatkowo wzmocnione. Realizowane prace obejmą obiekty inżynieryjne (w zależności od stanu technicznego) oraz przejazdy kolejowo-drogowe i sieci trakcyjne.

Żeby w pełni wykorzystywać potencjał obwodnicy konieczna będzie budowa linii kolejowej (łącznicy) spinającej posterunek odgałęźny Poznań Suchy Las znajdujący się na linii 354 ze stacją Poznań Piątkowo. Do nowej linii przypisany zostanie numer 853. Jej powstanie da możliwość trasowania pociągów wokół miasta w tzw. ringu.

Aby na towarowej obwodnicy Poznania pojawiły się pociągi pasażerskie koniecznym jest wybudowanie lub odpowiednie odnowienie przystanków osobowych. Jednym z nich będzie nowy przystanek Swarzędz Nowa Wieś zlokalizowany na linii 352, który składać się będzie z dwóch peronów jednokrawędziowych po obu stronach torów, o długości 200 m, szerokości 5 metrów oraz wysokości 76 cm.

Przystanek, o roboczej nazwie Poznań Piątkowo, na którym zaplanowano budowę jednokrawędziowego peronu znajdzie się na nowej łącznicy kolejowej. Ma mieć on identyczne parametry jak krawędzie na linii 352. Dodatkowo, zgodnie z planami na obwodnicy pojawią się również przystanki Poznań Zieliniec (2 perony, po jednym przy każdym z torów) na linii 394 i Poznań Koziegłowy (2 perony, po jednym przy każdym torze) na linii 395.
Na linii 395 Wykonawca wybuduje przystanki Poznań Naramowice oraz Poznań Uniwersytet. Identyczną charakterystykę będą mieć przystanki Koziegłowy i Zieliniec z wyjątkiem szerokości, która wynosić będzie 4, a nie 5 metrów. Perony na Naramowicach i rejonie pętli tramwajowej na Sobieskiego będą miały już po 5 metrów szerokości oraz jedną krawędź przy każdym z torów. Długość to także 200 metrów.

Poznań Kobylepole oraz Poznań Franowo to ostatnie dwa przystanki, które mają zostać objęte tym zadaniem. Na Franowie podjęto decyzję o likwidacji kilku torów stacyjnych, rozebraniu wszystkich starych peronów, natomiast w ich miejsce powstaną dwa nowe obiekty peronowe o wymiarach: długość – 300 m, wysokość 76 cm, szerokość natomiast w przypadku peronu 1 zlokalizowanego przy torze nr 1 wyniesie 5 m oraz 3 m w przypadku peronu przy torze drugim. Każdy z nich wyposażony w jedną krawędź peronową. W Kobylimpolu, przy torze drugim linii 354 znajdzie się peron o długości 200 m i szerokości 5.
Na wszystkich peronach znajdą się elementy małej infrastruktury tj. tablice informacyjne, ławki, wiaty oraz kosze na śmieci.

Zamiany obejmą także system sterowania ruchem kolejowym. Niektóre z budynków nastawni zostaną wyremontowane, natomiast na stacji Poznań Franowo znajdzie się całkiem nowa nastawnia dysponująca, która zarządzać ruchem na posterunkach Poznań Piątkowo, Koziegłowy, Franowo oraz Starołęka.

Przy ulicy Kolejowej powstanie spora budowla mierząca 1800 m powierzchni użytkowej. W jej wnętrzu znajdzie się centrum sterowania i zarządzania ruchem kolejowym oraz część administracyjna. Budynek przeznaczony będzie dla około 600 pracowników.


Tagi:
obwodnica, Poznańska Kolej Metropolitalna, Poznańska Kolej Metropolitalna
 - 1