Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2022-12-23

Nowy peron na stacji Poznań Główny już w użytkuNowa platforma peronowa mierząca aż 417 metrów długości została włączona do użytku. Od dnia 15 grudnia 2022 roku służy podróżnym.

Poznań Główny jest jedną z największych stacji kolejowych pod względem wymiany pasażerskiej, zajmuje on drugie miejsce w ogólnopolskim rankingu. Od wielu lat stacja była jednak krytykowana. Dużą rolę odgrywało tu niejasne oznakowanie peronów oraz niefunkcjonalnego dworca. W sprawie poprawy funkcjonalności budynku dworcowego prowadzone są rozmowy, natomiast zmiany w numeracji peronów udało się wprowadzić od sierpnia 2022 roku. Polegała ona na likwidacji oznaczeń literowych oraz przypisaniu peronom nowych numerów od 1 do 11.

Nowopowstały peron, zlokalizowany po wschodniej stronie stacji w bezpośrednim sąsiedztwie dworca autobusowego i galerii handlowej, został opisany numerem 1. Jego budowa wiązała się również z przedłużeniem tunelu komunikacyjnego pod istniejącymi peronami w kierunku północno-wschodnim (ul. Składowa) oraz wprowadzeniem zmian w numeracji peronowej.

Wprowadzone zmiany znacząco poprawiły sytuację komunikacyjną podróżnych w rejonie stacji i dworca. O zmianie tej spółka PKP Polskie Linie Kolejowe informowała podróżnych poprzez liczne plakaty przedstawiające plany stacji, jak i wprowadzone zmiany w numeracji.

Wraz z nowym oznakowaniem do użytku oddany został także długi, mierzący 230 metrów tunel, ciągnący się tuż pod nowym peronem. Wybudowane przejście podziemne stało się przedłużeniem istniejącego już ciągu funkcjonującego na osi wschód-zachód. Nowopowstały obiekt został wydrążony w kierunku północno-wschodnim, w wyjściem na ul. Składową. Propozycja ta budziła jednak wiele kontrowersji, przez wzgląd na to, iż poprowadzenie tunelu w stronę wschodnią, pod galerią Avenida, wychodzące w kierunku dzielnicy Wilda w okolicy tzw. „Wolnych Torów”, zapewniłoby lepszy i łatwiejszy dostęp do stacji kolejowej i dworca autobusowego, czego niestety nie udało się zrealizować.

Nowy, dwukrawędziowy peron ze względu na jego długość podzielono na pięć sektorów, od A do E. Jego szerokość wynosi 10,7 metra. Obiekt wyposażony został w ławki, kosze na śmieci oraz tablice z rozkładami jazdy. Do budynku dworca połączonego z galerią handlową prowadzą ruchome schody. Z peronu można zejść również bezpośrednio do wspomnianego wcześniej tunelu.

Zarządca infrastruktury kolejowej, spółka PKP PLK odpowiedzialna za to zadanie informuje, że wraz z budową nowego peronu na stacji Poznań Główny koniecznością była również przebudowa układu torowego. - Dla sprawnej obsługi większej liczby składów przebudowany został układ torów – na ok. 3,5 km odcinku ułożono nową nawierzchnię kolejową, zamontowano nowoczesne urządzenia sterowania ruchem, m.in. kilkanaście rozjazdów, które umożliwią sprawną zmianę toru jazdy – zaznacza spółka.

Całość wspomnianych prac na głównej stacji w Poznaniu wyniosła około 111,6 miliona złotych ze środków budżetowych PKP PLK.


Tagi:
dworzec, Infrastruktura transportowa, Polskie Koleje Państwowe
 - 1