Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2022-11-24

Umowy na nowe linie kolejowe w Wielkopolsce jeszcze w tym roku?Samorząd Województwa Wielkopolskiego planuje zrealizować wszystkie pięć projektów w ramach programu Kolej+, niedługo powinien już zawrzeć z zarządcą infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe umowy dotyczące realizacji projektów, co zgodnie z zapowiedziami nastąpi w grudniu. W efekcie inwestycji pociągi powrócą do miejscowości takich jak Śrem, Międzychodu, Gostynia i Czarnkowa, a także powstanie zupełnie nowa linia do Turku.

Do rządowego programu Kolej+ przez województwo wielkopolskie zgłoszonych zostało aż pięć projektów. Cztery z nich to rewitalizacje, nieczynnych już linii kolejowych, które miałyby zapełnić połączenie Poznania ze Śremem, Międzychodem, Gostyniem oraz Czarnowem. Piata natomiast dotyczyłaby budowy nowej linii pomiędzy Koninem a Turkiem. Dla wszystkich projektów wykonano wstępne studia planistyczno-prognostyczne, a każda z pięciu inwestycji znalazła swoje miejsce na finałowej liście.

Pomimo, koniczności inwestycji środków samorządowych w rewitalizację oraz budowę nowych linii kolejowych na poziomie 15% kosztów całości, Wielkopolska jest zdeterminowana i zamierza zrealizować wszystkie 5 inwestycji.

– W odpowiedzi na pytanie postawione przez PKP Polskie Linie Kolejowe Województwo Wielkopolskie wyraziło wolę dalszego procedowania w ramach Programu Kolej+ wszystkich pięciu wielkopolskich projektów – przekazał nam Pilarczyk.

– Rozmowy prowadzone z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w sprawie umów dla projektów w ramach „Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus” zbliżają się do końca. Samorząd Wielkopolski zdecydował o realizacji wszystkich zgłoszonych projektów, tj. rewitalizacji trasy Śrem – Czempiń (lk nr 369), Międzychód – Szamotuły (lk nr 368), Gostyń – Kąkolewo (lk nr 360) i Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec (lk nr 390 i nr 236) oraz budowie nowej linii kolejowej Turek – Konin – napisał Radosław Śledziński z PKP PLK.

Udało się również rozwiązać nierówną sytuację dotyczącą ryzyka inwestycyjnego, które według wcześniejszych zapisów programu było w 100% ponoszone przez stronę samorządową, co, w rozmowie z Rynkiem Kolejowym potwierdza dyrektor Robert Pilarczyk.

– W następstwie wniosków Województwa Wielkopolskiego jak i innych Wnioskodawców do Programu Kolej+ kierowanych do PKP Polskie Linie Kolejowe dotyczących zmiany warunków uczestnictwa w Programie Kolej+, sprawujący nadzór nad realizacją Programu Minister Infrastruktury podjął decyzję o modyfikacji niektórych zapisów Wytycznych naboru projektów do Programu. Zmianie uległy między innymi zapisy dotyczące solidarnej odpowiedzialności Lidera i Partnerów Projektu wobec Spółki PKP PLK za zapewnienie finansowania Projektu, doprecyzowane zostały również działania stron w przypadku braku możliwości zapewnienia finansowania projektów – łącznie z warunkiem „bezkosztowej” rezygnacji z dalszej ich realizacji – informuje dyrektor departamentu transportu.

Istnieje szansa, iż zawarcie umów na realizację wskazanych projektów może nastąpić jeszcze w roku bieżącym. Aby miało to miejsce, trwające obecnie negocjacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe musiałyby dobiec końca. Poszczególne samorządy biorące udział w projekcie zobligowane są również do wprowadzenia zmian w Wieloletnich Prognozach Finansowych, celem zabezpieczenia środków na wkład własny, o czym informuje dyrektor Pilarczyk: – W chwili obecnej dokonywane są również zmiany w Wieloletnich Prognozach Finansowych Partnerów poszczególnego Projektu, polegające na zabezpieczeniu środków wg wcześniej ustalonych udziałów finansowych w 15% wkładzie własnym.


Tagi:
Infrastruktura transportowa, linia kolejowa, linia kolejowa Śrem - Czempiń, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 - 1