Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2022-10-20

Bezpieczniej w KobylnicyPod linia kolejową Poznań – Gniezno, w miejscowości Kobylnica (gmina Swarzędz) powstaje bezkolizyjny przejazd. Inwestycja realizowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe przy wsparciu samorządów, a przeznaczono na nią kwotę ok. 40 mln zł. Rozpoczęto już pierwszy etap budowy związany z drążeniem tunelu.

Nowe, dwupoziomowe rozwiązanie w Kobylnicy poprawi bezpieczeństwo na linii Poznań Główny – Gniezno (nr 353) zastępując jednocześnie przejazd kolejowo-drogowy, co wpłynie korzystnie na komunikację samochodową we wschodniej części Metropolii Poznań. Budowany obiekt zawierać będzie dwukierunkową jezdnię, szeroki 2 m chodnik oraz ścieżkę rowerową. Dotychczas przez ten przejazd przejeżdżał ok. 86 pociągów i ok. 12 tys. samochodów w dobie.

Teren budowy jest już gotowy. Znikł jeden z dwóch torów kolejowych. Wykonawca zabudowuje tzw. ściany szczelne, co zapewni bezpieczeństwo podczas prowadzonych prac.

– Bezpieczne przejazdy pociągów są podstawą sprawnego systemu komunikacji, szczególnie w dużych aglomeracjach. Cieszę się, że bezkolizyjne skrzyżowanie budowane przez Polskie Linie Kolejowe w Kobylnicy zapewni bezpieczeństwo, zarówno na torach, jak i na drodze. To jedna z najważniejszych i od kilku dziesięcioleci oczekiwana inwestycja w powiecie poznańskim. Mieszkańcy również odczują pozytywne efekty prac w codziennym życiu. W latach 2018-2019 przekonywaliśmy z radnymi i władzami Swarzędza do realizacji tej inwestycji. Jesteśmy wdzięczni PLK, że zdecydowały się na jej wsparcie wysoką kwotą ponad 20 mln zł – powiedział Bartłomiej Wróblewski, poseł na Sejm RP.

– Dzięki nowemu bezkolizyjnemu skrzyżowaniu w Kobylnicy kierowcy, rowerzyści i piesi zyskają możliwość bezpiecznego przekraczania linii kolejowej. Będzie sprawniejszy ruch kolejowy i drogowy, co w tej części aglomeracji poznańskiej jest szczególnie istotne. W realizacji bezkolizyjnych skrzyżowań PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. efektywnie wykorzystują środki unijne i budżetowe – powiedział Arnold Bresch, członek zarządu, dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych.

– Będzie bezpieczniej i szybciej. Jako mieszkańcy Gminy Swarzędz, a szerzej powiatu poznańskiego, czekaliśmy na bezkolizyjne skrzyżowanie w Kobylnicy od kilkudziesięciu lat – powiedział Armin Niewiadomski, radny powiatu poznańskiego.

Prace związane z przebudową przejazdu prowadzone są etapowo, czego celem jest zachowanie ciągłości przejazdów pociągów i pojazdów samochodowych. Wykonawca jest w stałym kontakcie z przedstawicielami przewoźników oraz zarządcą drogi. O czasowych zmianach w organizacji ruchu drogowego informują czytelne tablice.

Spółka PKP PLK przy realizacji tego działania współpracuje z Powiatem Poznańskim oraz Gminą Swarzędz. Na inwestycję Polskie Linie Kolejowe przeznaczą blisko 21 mln zł. Budowa wiaduktu kolejowego współfinansowana jest przez Unię Europejską, środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostała część kwoty związana z działaniami drogowymi pochodzi z budżetów samorządowych. Zakończenie prac zaplanowne zostało na drugą połowę 2023 r.
Tagi:
bezpieczeństwo, Infrastruktura transportowa, Polskie Koleje Państwowe
 - 1