Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2022-08-19

Poszukiwany wykonawca dla dokumentacji projektowejPowstanie pełna dokumentacja projektowa dla węzłów Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec oraz Poznań Piątkowo, które wybudowane zostaną przy planowanych przystankach na kolejowej obwodnicy miasta. Miasto Poznań ogłosiło właśnie postępowanie przetargowe.

Działania zmierzające do modernizacji i dostosowania kolejowej obwodnicy Poznania do ruchu pasażerskiego stanęły w miejscu. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe z początkiem tego roku uruchomiła postępowanie przetargowe. Zarządca infrastruktury kolejowej liczył na sfinansowanie inwestycji ze środków unijnych, konkretnie z programu CEF. Po ogłoszeniu wyników okazało się, iż poznański projekt nie uzyskał finansowania. Dodając do tego kwestię ogromnej różnicy między zakładanym budżetem, a najtańszą ofertą jaka wpłynęła w przetargu na właściwe prace można zakładać, że inwestycja znacznie przesunie się w czasie.

Inwestycja dotycząca dostosowania towarowej obwodnicy Poznania do uruchomienia na niej pasażerskich przewozów kolejowych zostanie wsparta kompleksowymi działaniami miasta w zakresie budowy węzłów integracyjnych, które wybudowane zostaną przy planowanych przystankach kolejowych m.in. na Piątkowie, czy w pobliżu kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Miasto Poznań pozyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na wykonanie dokumentacji projektowej dla węzłów przesiadkowych.

Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonie dokumentacji planistycznej dla czterech węzłów w następujących lokalizacjach: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec oraz Poznań Piątkowo. Zadanie swoim zakresem obejmuje również zaprojektowanie infrastruktury pieszo-rowerowej, która połączy przystanek kolejowy Poznań Naramowice i zaplanowany w tej lokalizacji węzeł przesiadkowy z istniejącą już siecią chodników i dróg rowerowych.

Dokumentacja dotycząca węzła na Franowie obejmować będzie budowę parkingu Kiss&Ride, który pomieści około 3 aut oraz Park&Ride na 20 stanowisk samochodowych. Dodatkowo, przewidziane zostały również piętnastostanowiskowe parkingi dla rowerów, zarówno w pobliżu istniejących już peronów tramwajowych oraz w bezpośredniej bliskości nowo planowanego przystanku kolejowego. Podstawowym założeniem zapewnienie połączenia nowych peronów kolejowych z przystankami tramwajowymi i autobusowymi, znajdującymi się w pobliżu zajezdni tramwajowej MPK na Franowie, za pomocą chodnika i drogi rowerowej.

W rejonie węzła Zieliniec plany budowy mają również uwzględnić budowę dojścia na perony, ciągu pieszego i pochylni równoległych do linii kolejowej, które staną się dodatkowych dojściem od strony ul. Sarnej. Dodatkowo, w projekcie zawarte zostaną również chodniki doprowadzające do przystanków komunikacji miejskiej zlokalizowanych po wschodniej stronie linii kolejowej oraz parking „Bakie & Ride” (ok. 15 miejsc) i parking dla aut osobowych (ok. 21 miejsc) na terenach kolejowych w rejonie ul. Kamieńskiej i ul. Sarnej.

Największy zakres tej dokumentacji będzie związany z inwestycją dotyczącą budowy węzła przesiadkowego na Piątkowie. Powstanie nowa pętla autobusowa z 6 miejscami postojowymi dla pojazdów autobusowych. Projekt uwzględnia również możliwość wybudowania stacji służącej do ładowania autobusów elektrycznych, budowę punktu, gdzie nadzorowany będzie ruch oraz zaplecza socjalnego dla kierowców MPK. Dodatkowo, nowe perony kolejowe zostaną zintegrowane z dworcem autobusowym zlokalizowanym na południe od torów przy ulicy Stróżyńskiego, a także z nowym dworcem i parkingiem Park&Riade, który znajdzie się po północnej stronie linii kolejowej. W zadaniu zostały róznież zawarte prace związane z przebudową ulicy Nad Różanym Potokiem oraz wydłużeniem ulicy Krygowskiego.

Przekazanie gotowej dokumentacji przewidziane zostało na początek listopada przyszłego roku.
Tagi:
Infrastruktura transportowa, obwodnica, Urząd Miasta
 - 1