Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2022-07-07

Polski Ład i 5-członowe pojazdy dla WielkopolskiDzięki uzyskanemu przez województwo wielkopolskie dofinansowaniu flota obsługująca połączenia w ramach systemu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej zasili się o kolejne cztery 5-członowe pojazdy. Zakup ten zrealizowany będzie w ramach programu inwestycji strategicznych, zwanego również Polskim Ładem.

W ramach komponentu inwestycyjnego (Polski Ład), którego zadaniem jest zrekompensowanie poszczególnym samorządom utraty finansów z racji wprowadzonych zmian w podatkach, do tej pory przeprowadzone zostały dwa nabory. Ich wyniki przedstawione zostały odpowiednio z końcem października 2021 roku oraz pod koniec maja 2022 roku. W obu tych naborach nie znalazło się wiele projektów związanych z taborem kolejowym.
Samorządowi Województwa Wielkopolskiego udało się pozyskać fundusze na zakup nowych pociągów już w pierwszym etapie, natomiast w drugim dołączyły do niego kolejne samorządy województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego. O objęciu dofinansowaniem ostatnich trzech projektów dowiedzieliśmy się stosunkowo niedawno,
Natomiast wyniki dotyczące dofinansowania dla województwa wielkopolskiego znane są już od 8 miesięcy, przetarg nadal nie został ogłoszony. Kiedy więc można spodziewać się jego wszczęcia?
– Wszczęcie postępowania przetargowego na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach projektu pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych planowane jest na początku trzeciego kwartału br. Zgodnie z Uchwałą nr 87/2022 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, termin ogłoszenia postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji został wydłużony do 9 miesięcy od dnia udostępnienia przez Bank Gospodarstwa Krajowego wnioskodawcy wstępnej promesy i mija w połowie sierpnia br. – informuje wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak.

Wzrosty cen, w które w ostatnim czasie mają miejsce, znajdują swoje przełożenie również na rynku taboru kolejowego. Zakup nowych pojazdów wiąże się z znacznie wyższymi kosztami, natomiast rządowe dofinansowanie pozostanie w takiej samej kwocie. Mimo tego Wielkopolska nie zmieni swojej decyzji. - Sytuacja dotycząca zakresu rzeczowego projektu nie uległa zmianie. Przewidywana wstępnie wartość inwestycji została zweryfikowana na etapie rozeznania rynku w zakresie wartości szacunkowej zamówienia, w wyniku czego w budżecie Województwa Wielkopolskiego zostały zabezpieczone dodatkowe środki finansowe na jej realizację – przekazał nam wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

Nowe pojazdy zasilą połączenia w ramach systemu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Wykorzystywane będę przez operatora tych połączeń – samorządową spółkę Koleje Wielkopolskie. Pojemność nowego taboru będzie zbliżona do pojemności oferowanej przez już posiadane przez województwo Elfy 2, których samorząd ma łącznie 15.


Tagi:
dofinansowanie, Transport indywidualny i zbiorowy, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 - 1