Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2021-08-24

Zostań pracownikiem socjalnym - nauka za darmoKolegium Pracowników Służb Społecznych prowadzi nabór kandydatów. Uzyskanie dyplomu kolegium daje uprawnienia pracownika socjalnego. KPSS działa w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 przy Mostowej 6 w Poznaniu. Być może czekan właśnie na Ciebie.

– Przy przyjęciu do kolegium wymagana jest matura, a nauka jest bezpłatna. Nie ma egzaminów czy ograniczeń wiekowych – mówi Agnieszka Niedzielska, kierownik praktyk zawodowych kolegium. – Naszym słuchaczem był na przykład pan w wieku przedemerytalnym.

Nauka w kolegium trwa trzy lata, prowadzona jest w systemie dziennym lub zaocznym. Centrum oferuje także miejsca we własnym internacie. W ciągu semestru jest 11-12 zjazdów. Zajęcia rozpoczynają się w październiku, a odbywają się w piątek po południu, sobotę i niedzielę. To szansa na bezpłatną naukę dającą uprawnienia w zawodach poszukiwanych na rynku.

- Wrażliwość, empatia, poszanowanie godności drugiego człowieka, odporność na stres, chęć niesienia pomocy, takie między innymi cechy powinien mieć kandydat na pracownika socjalnego – twierdzi Piotr Czajka, zastępca dyrektora MOPR w Poznaniu - To zawód ciekawy, lecz wymagający, z misją. Wykonując go, pracuje się z ludźmi. Dla pracownika socjalnego pracy nie zabraknie, zatrudnienie ma gwarantowane - dodaje Czajka.

– Nasze sale wykładowe i ćwiczeniowe są klimatyzowane, wyposażone w nowoczesny sprzęt, w tym multimedialny. Posiadamy profesjonalne laboratoria, pracownie komputerowe, mamy doświadczoną kadrę, zapewniamy naszym słuchaczom bezpłatne praktyki – zaznacza Justyna Dutkiewicz, kierująca działalnością Kolegium wicedyrektor WSCKZiU.

Centrum dysponuje nowoczesną biblioteką i czytelnią, fantomami do nauki udzielania pierwszej pomocy czy symulatorem starości GERT, który umożliwia doświadczanie zmian fizycznych zachodzących w organizmie wraz z wiekiem (po jego założeniu odczuwamy m.in. sztywność stawów, drżenie rąk, zmniejszenie pola widzenia, pogarsza się nam koordynacja, słuch i wzrok).

- Po pierwszym roku słuchacz kolegium trafia na praktyki do ośrodka pomocy społecznej, gdzie zdobywa praktyczne umiejętności pod okiem doświadczonego pracownika socjalnego. Po drugim roku praktyki odbywają się w całodobowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, między innymi domach pomocy społecznej, domach dziecka, domach dla samotnych matek. Na trzecim roku są praktyki specjalizacyjne, przygotowujące do dyplomu – opisuje Agnieszka Niedzielska, kierownik praktyk - Także praca dyplomowa ma charakter praktyczny i zespołowy, bo oceniany jest wdrożony w życie projekt socjalny.

Pracownik socjalny może znaleźć zatrudnienie m.in. w ośrodkach pomocy społecznej, opiekuńczo – wychowawczych, leczniczych, domach pomocy społecznej, stowarzyszeniach, fundacjach, ośrodkach zakładach karnych, szpitalach i domach dziecka.

Nabór trwa. Informacje o nim można uzyskać na stronie wsck.pl oraz pod numerem telefonu 61 8529625. W sprawach kolegium dostępny jest również nr 516 059 408.

Zobacz także:
https://mopr.poznan.pl/2021/08/12/ksztalca-za-darmo-pracownikow-socjalnych/ ›


Tagi:
Edukacja, nauka, pomoc socjalna
 - 1