Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2021-07-15

Powstanie studium dla kolejowej linii Śrem-CzempińDo listopada 2021 powstanie studium planistyczno-prognostyczne dla projektu pod nazwą „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempiń”. Przewiduje to umowa podpisana 15 lipca przez Krzysztofa Grabowskiego, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego i Magdalenę Kutrowską, Pełnomocnika Konsorcjum firmy Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o. oraz Instytutu Kolejnictwa. To kolejna w tym tygodniu umowa na przygotowanie dokumentacji dla projektu, który może być zrealizowany w ramach Programu Kolej+ i który powiększy zasięg Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Umowa na dokumentację dla linii Śrem-Czempiń jest drugą w ciągu kilku dni (13 lipca podpisano umowę dla linii Szamotuły-Międzychód) dotyczącą projektu, w który angażuje się Metropolia Poznań. Konsorcjum Infry CD i Instytutu Kolejnictwa zostało wybrane w wyniku konkursu i teraz ma cztery miesiące na przygotowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla linii nr 369. To element udziału projektu w rządowym Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.
Zgłoszone przez Województwo Wielkopolskie projekty (w sumie 5) będą realizowane
w formule partnerskiej. Liderem projektów jest samorząd wojewódzki, natomiast Partnerami projektów są przedstawiciele gmin i powiatów położonych na przebiegu budowanych/modernizowanych linii oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań – łącznie 41 podmiotów, przy czym Metropolia jest partnerem dla dwóch projektów dot. linii kolejowych na odcinku Śrem-Czempiń oraz Międzychód-Szamotuły. Koszty opracowania WSPP, na postawie porozumień pomiędzy Liderem a Partnerami projektów będą ponoszone w połowie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a w pozostałej części przez Partnerów projektów zgłoszonych do Programu.
Wstępne studia będą obejmowały w szczególności pozyskiwanie danych i zdefiniowanie wariantów infrastruktury, sporządzenie prognoz ruchu dla wariantów infrastruktury, analizę ruchowo-eksploatacyjną, oszacowanie kosztów, wskazanie istotnych kwestii technicznych, wybór preferowanego wariantu oraz ocenę wpływu projektu
na uzyskanie/usprawnienie połączenia miasta o wielkości powyżej 10 tys. mieszkańców z miastem wojewódzkim.

Linia Śrem-Czempiń o długości ponad 20 km wybudowana została w 1885 roku. Przewozy pasażerskie zawieszono na niej w 1995 roku, a 19 grudnia 2002 roku PKP PLK SA przekazały ją do zasobów PKP SA w celu fizycznej likwidacji.
Reaktywacja tej linii pozwoli na włączenie Śremu, bardzo ważnego ośrodka dysponującego dużym potencjałem społecznym i gospodarczym, do systemu umożliwiającego mieszkańcom gminy sprawny dojazd do Poznania. Obecnie ruch pomiędzy Śremem a Poznaniem odbywa się przede wszystkim komunikacją samochodową. Dojazd trwa godzinę, natomiast po uruchomieniu połączenia kolejowego czas przejazdu pomiędzy tymi dwoma miastami skróciłby się znacznie. Pozytywnym zjawiskiem byłoby odciążenie dróg dojazdowych do Poznania i ulic w samym mieście.
Linia Poznań-Śrem mieści się w obrębie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, stąd duże zaangażowanie Stowarzyszenia Metropolia Poznań w realizację przedsięwzięcia.

Tagi:
Koleje Wielkopolskie, Poznańska Kolej Metropolitalna, Poznańska Kolej Metropolitalna, transport publiczny
 - 1