Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2021-06-24

Rok 2020 podsumowanyStowarzyszenie Metropolia Poznań od 2018 roku jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (SPRKTB-A). Członkowie SPRKTB-A podsumowali działalność w 2020 roku.

Już 6 października 2009 roku czternaście regionów z Polski, Czech, Słowacji, Austrii i Włoch podpisało porozumienie na rzecz niezwłocznej realizacji korytarza kolejowego Północ-Południe. Z kolei 3 grudnia tego samego roku dziewięć regionów z Polski, Czech i Austrii podpisało deklarację podkreślającą rangę autostrady Gdańsk-Brno-Wiedeń. Ponadto, w dniu 23 czerwca 2010 roku podpisano porozumienie marszałków siedmiu polskich regionów związanych z Korytarzem Bałtyk Adriatyk, które 30 marca 2012 roku przekształciło się w Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Formuła stowarzyszenia umożliwia m.in. skuteczniejszą reprezentację strategicznych interesów gospodarczych polskich regionów w krajowych i międzynarodowych pracach związanych z Korytarzem Bałtyk Adriatyk.

Tagi:
Poznańska Kolej Metropolitalna
 - 1