2021-06-21

W Dopiewie wykorzystują deszczówkęZakończył się nabór w ramach drugiego „Gminnego programu na budowę systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania – na terenie Gminy Dopiewo”. Na jego realizację przeznaczona została kwota 200 tys. zł.

Tegoroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Podczas naboru, prowadzonego w okresie od 31 maja do 14 czerwca 2021 r. złożone zostały 52 wnioski, podczas gdy w ubiegłym roku złożono 41 wniosków. Zwiększenie liczby złożonych wniosków świadczy o wzroście świadomości w zakresie ochrony środowiska wśród mieszkańców gminy Dopiewo. Podobnie jak przed rokiem największą popularnością cieszą się zadania związane z posadowieniem zbiorników podziemnych jak i nadziemnych.
Skończyła się weryfikacja wniosków. Wysokość dopłaty wynosi aż 80% kosztów budowy systemu, ale nie więcej niż 4 tys. zł.Tagi:
Ochrona środowiska
 - 1