2021-06-01

Samorząd województwa troszczy się o zabytki72 zabytki położone na terenie województwa wielkopolskiego otrzymają od Samorządu Województwa Wielkopolskiego środki na remonty i konserwacje. – Łącznie trafi do nich 1,5 mln zł – zaznacza Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Nabór wniosków o dotacje na prace przy zabytkach prowadził Urząd Marszałkowski w Poznaniu. W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe do początku marca wpłynęło 135 wniosków, na łączną kwotę prawie 13 mln zł. Wśród nich znalazło się między innymi 26 ofert złożonych przez samorządy, 10 przez osoby prywatne oraz 79 wniosków złożonych przez kościelne osoby prawne.
– W poniedziałek, na wniosek Zarządu Województwa, Sejmik podjął decyzję o udzieleniu dotacji 72 podmiotom na łączną kwotę 1,5 mln zł – mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
W puli znalazło się 60 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę blisko 1,2 mln zł, oraz 12 podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę ponad 320 tys. zł.
- Środki te pozwolą na wymianę elementów dachów, okien i drzwi, renowację tynków i posadzek, czy założenie nowych instalacji elektrycznych – tłumaczy Marek Woźniak.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego od lat regularnie udziela dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. Dzięki nim dawną świetność odzyskują pałace, kościoły, wiatraki a także obrazy, rzeźby i ołtarze. Wśród dofinansowywanych obiektów dużą część stanowią również te mniej znane zabytki.

Z terenu obszaru metropolii Poznań dofinansowanie otrzymały zabytki:
- Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu; Konserwacja zabytkowych okien w katalogach biblioteki oraz małej Sali posiedzeń PTPN; kwota dofinansowania: 20 000,00 zł
- Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Ap. w Lusowie (gmina Tarnowo Podgórne); Konserwacja i restauracja polichromii ściennych w prezbiterium w pasie od posadzki do gzymsów pod oknami oraz malowanie ścian nawy głównej, nawy bocznej, prezbiterium i kruchty w kościele pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie; kwota dofinansowania: 15 000,00 zł
- Dom Zakonny w Poznaniu Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce (Poznań); kościół pw. św. Franciszka (XV w.): kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji – elewacja frontowa Kaplicy Matki Boskiej Loretańskiej; kwota dofinansowania: 30 000,00 zł
- Parafia rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata i św. Małgorzaty w Parkowie (Oborniki/Rogoźno), Wełna gm. Rogoźno, kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Dwie ambony wraz z dwoma obrazami na odwrociach Adama Swacha – 1730 r. – konserwacja i restauracja; kwota dofinansowania: 20 000,00 zł
- Klasztor Franciszkanów w Poznaniu, Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce (Poznań); Prace konserwatorskie i restauratorskie przy rokokowych ławkach stanowiących wyposażenie nawy głównej i kaplic bocznych oraz zespołach rokokowych ławek z kaplic i naw bocznych kościoła Franciszkanów pw. św. Antoniego Padewskiego w Poznaniu; kwota dofinansowania: 25 000,00 zł
- Prowincja św. Franciszka z Asyżu Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce (Poznań); Izolacja pionowa ścian piwnicznych (obrys zewnętrzny) dawnego klasztoru; kwota dofinansowania: 30 000,00 zł
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach (gmina Czerwonak); Konserwacja i restauracja obrazu Szymona Czechowicza „Święta Rodzina” wraz z drewnianą ramą i relikwiarzem z ołtarza bocznego południowego w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach; kwota dofinansowania: 18 000,00 zł
- Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego (Poznań); Opracowanie dokumentacji remontu konserwatorskiego kaplicy Matki Bożej Różańcowej wraz z przyległymi pomieszczeniami przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Dominikańskiej 10 w Poznaniu – II etap; kwota dofinansowania: 25 000,00 zł
- Parafia rzymskokatolicka pw. św. Idziego w Modrzu (gmina Stęszew); Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. św. Idziego w Modrzu; kwota dofinansowania: 15 000,00 zł
- Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Konserwacja/remont wewnętrznej klatki schodowej; kwota dofinansowania: 50 000,00 zł
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie; Kontynuacja prac konserwatorskich – IX etap – przy polichromiach ściennych – drugie przęsło nawy głównej kaplicy pw. św. Ignacego Loyoli przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Śremie; kwota dofinansowania: 40 000,00 zł
- Powiat Szamotulski (Szamotuły); Remont elewacji zabytkowego pałacu będącego siedzibą DPS - w zakresie naprawy kominów, wymiany okien dachowych i renowacji drzwi; kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Na fotografii: kościół w Wełnie, w którym 11 września 1780 roku odbył się ślub Józefa Wybickiego, autora Mazurka Dąbrowskiego, i jego drugiej żony Estery Wierusz-Kowalskiej. Na konserwację dwóch ambon w tym kościele samorząd województwa przeznaczył dofinansowanie w wysokości: 20 000,00 zł

FOT. ROGOZNO.PL


Tagi:
Czerwonak, Estetyka przestrzeni, Oborniki, Powiat poznański, Poznań, Stęszew, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne
 - 1