Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2021-05-11

Jest wykonawca przebudowy przejścia podziemnego na dworcu PKP w SwarzędzuRozstrzygnięty został przetarg, w którym wyłoniony został wykonawca przebudowy przejścia podziemnego pod torami przy stacji PKP w Swarzędzu. Spośród 5 ofert najkorzystniejsza okazała się złożona przez firmę „Mosty Poznań" Sp. z o.o. Koszt przebudowy wyniesie prawie 6 mln. zł.

Inwestycja umożliwi wygodne korzystanie z przejścia przez osoby z wózkami dla dzieci oraz osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich, a także rowerzystów, gdyż miejsce to zostanie wyposażone w pochylnie spełniające wszelki normy. Jeśli realizacja będzie przebiegać planowo, przebudowa zakończona zostanie do 15 czerwca przyszłego roku (termin wykonania ustalono na 400 dni).
Przebudowa przejścia przy dworcu stanowi kolejny element realizowanego w gminie Swarzędz dużego projektu związanego z gospodarką niskoemisyjną. Wcześniej przy dworcu zbudowany został już zintegrowany węzeł przesiadkowy ułatwiający pasażerom autobusów, kierowcom i rowerzystom przesiadanie się do pociągów. Duży parking zachęca do pozostawienia tam auta i korzystania z komunikacji zbiorowej. Inwestycja ta zrealizowana została z ogromnym dofinansowaniem ze środków unijnych.
Obecnie, w ramach tego samego projektu i również z zewnętrznym dofinansowaniem, realizowana jest inwestycja pod nazwą „budowa ul. Rivoliego, ul. Mokrej i ul. Agrestowej w Zalasewie oraz wykonanie systemu tras rowerowych na terenie Gminy Swarzędz”. Koszt wyniesie nieco ponad 5,1 mln zł. Gminie Swarzędz przyznano już dofinansowanie budowy ze środków unijnych w wysokości 1,157 mln zł. Zaprojektowana droga rowerowa obejmuje trasę rozpoczynającą się w ul. Rivoliego, przebiegającą przez ul. Mokrą, Planetarną w Zalasewie, ul. Kupiecką, Rolną, Tysiąclecia, Fredry, Konopnickiej i Łąkową w Swarzędzu. W ramach tego zadania wybudowany zostanie także: kilkusetmetrowy odcinek ul. Rivoliego od skrzyżowania z ul. Agrestową w kierunku ul. Transportowej (oprócz nowej jezdni powstaną tu chodniki, ścieżka rowerowa, zjazdy do posesji, oświetlenie, wybudowane zostaną brakujące przyłącza wod.-kan., kanalizacja deszczowa, infrastruktura teletechniczna) oraz odcinek ul. Mokrej od ul. Rivoliego do os. Zamoyskiego. Inwestycja ma być wykonana jeszcze w tym roku.
Jak informuje burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek – w kolejnym etapie, zaplanowanym na rok przyszły, całości dopełni nowy, duży parking na ok. 60 pojazdów, który zbudowany zostanie przy dworcu PKP od strony ul. Łąkowej.
Tak więc w przyszłym roku gotowy będzie cały projekt służący rozwojowi niskoemisyjnej mobilności miejskiej w tej części gminy.


/mw/
FOT. MACIEJ WOLIŃSKI UMiG SWARZĘDZ

Tagi:
Infrastruktura transportowa, Swarzędz
 - 1