2021-05-06

2,2 mln na renowację zabytkówRada Powiatu zatwierdziła plan wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2021 roku na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego.

Na ten cel przeznaczonych zostanie 2,2 mln złotych. To o 200 tys. więcej niż w roku ubiegłym. Ze wsparcia finansowego powiatu poznańskiego skorzysta trzydzieści placówek i obiektów. Od lat zabytki w powiecie poznańskim otaczane są szczególną opieką. W ten sposób odzyskują dawną świetność. Głównym celem takich inwestycji, jest zachowanie kulturalnego i materialnego dziedzictwa naszego regionu, ale też uatrakcyjnienie oferty turystycznej.
W tym roku, tak jak i w latach ubiegłych, o dofinansowanie mogły się ubiegać obiekty wpisane do rejestru zabytków lub znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, położone na terenie powiatu poznańskiego. Część z tego wsparcia została przeznaczona na ochronę kościelnych dóbr kultury sakralnej. Dzięki temu nowy blask odzyskają m.in. kościoły św. Michała Archanioła w Pobiedziskach, św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku, św. Jadwigi i św. Jakuba Większego w Lusowie, św. Idziego w Modrzu czy też Wszystkich Świętych w Kórniku.
Z dofinansowania skorzysta także wiele podmiotów prywatnych. W najbliższym czasie prace remontowe rozpoczną się m.in. w hali Poelziga w Luboniu, będącej dawnym magazynem superfosfatu, byłej oberży w Golęczewie, w budynkach byłych dworców kolejowych w Puszczykowie oraz w Strykowie, w pawilonie pensjonarskim dla kobiet funkcjonującym w ramach zespołu budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach, w Dworze Rodziny Jackowskich we Wronczynie czy też w dawnym kasynie oficerskim w Biedrusku.
Na duże wsparcie finansowe, w wysokości ponad 270 tysięcy złotych, może liczyć też Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka. Te pieniądze zostaną przeznaczone na remont i renowację murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku. Więcej informacji na temat tegorocznego finansowego wsparcia prac konserwatorskich przy zabytkach, w tym zestawienie udzielonych dotacji można znaleźć TUTAJ.

za: www.powiat.poznan.pl

Na fotografii: były dworzec kolejowy w Strykowie. To jeden z obiektów, który otrzyma wsparcie.
FOT. ARCHIWUM STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU


Tagi:
Estetyka przestrzeni
 - 1