2021-04-22

Ponad 5 mln zł dofinansowania na budowę ul. Polskiej w ZalasewieW wyniku rozstrzygniętego konkursu dot. wsparcia lokalnych inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2021) Swarzędz otrzymał dofinansowanie na budowę ul. Polskiej w Zalasewie (I etap obejmujący połączenie ul. Planetarnej z ul. Kórnicką) w wysokości 5,05 mln zł.

Budowa ul. Polskiej w Zalasewie to niezwykle ważna inwestycja, której realizacja znakomicie poprawi sytuację komunikacyjną w tej części naszej gminy. Proponujemy Państwu obejrzenie filmu wyjaśniającego znaczenie tej inwestycji.
Budowa nowej drogi ma się rozpocząć od istniejącego już ronda w ul. Planetarnej (w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1) skąd ulica Polska poprowadzi do ul. Kórnickiej, gdzie również zbudowane zostanie rondo. Oprócz jezdni zaplanowana jest budowa kanalizacji i całej infrastruktury podziemnej, a następnie chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia. Gmina Swarzędz stara się o dofinansowanie tej inwestycji ze źródeł zewnętrznych. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to I etap budowy ul. Polskiej mógłby być zrealizowany do końca 2021 r. W drugim etapie, planowanym na 2022 rok, przewidziana jest budowa odcinka od ul. Kórnickiej aż do ul. Średzkiej, gdzie ul. Polska zakończy się kolejnym rondem.
W województwie wielkopolskim rządowym wsparciem objęto 101 inwestycji gminnych i 41 zadań powiatowych, natomiast w całym kraju wsparcie uzyskało 1567 zdań gminnych i 622 - powiatowych.
Na liście rezerwowej uwzględniono swarzędzką inwestycję pn. „Rozbudowa ul. Zygmunta Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ulicy Pszennej w Łowęcinie" (szacunkowa całkowita wartość zadania to ok. 14,7 mln zł).

za: www.swarzedz.pl


Tagi:
Infrastruktura transportowa, Swarzędz
 - 1