Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2021-04-15

Parlamentarzyści niezadowoleniPo raz kolejny spotkał się Wielkopolski Zespół Parlamentarny. Tematem posiedzenia było omówienie potrzeb inwestycyjnych regionu dotyczących infrastruktury komunikacyjnej.

Oprócz posłów i senatorów w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, m.in. marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Stowarzyszenie Metropolia Poznań reprezentował Bogdan Frąckowiak, zastępca dyrektora biura Stowarzyszenia pełnomocnik zarządu Stowarzyszenia ds. Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.
Uczestnicy spotkania wyrazili negatywną opinię dotyczącą sposobu rozdziałów środków z budżetu państwa na wsparcie inwestycji lokalnych. Jak pisze Tomasz Cylka z „Gazety Wyborczej” w relacji z posiedzenia „budowa dróg, mostów a nawet linii kolejowych planowana jest bez konsultacji z samorządami. A pieniądze są dzielone uznaniowo – według politycznego klucza”. W dalszej części relacji red. Cylka przytacza wypowiedź Marii Małgorzaty Janyski z Koalicji Obywatelskiej: „Przykłady z ostatnich lat świadczą o tym, że rząd nie liczy się ze zdaniem władz gminnych, powiatowych czy wojewódzkich. Owszem zasięga opinii, ale w większości przypadków nie bierze ich pod uwagę. Tymczasem zdanie samorządów, które są najbliżej mieszkańców powinny być wiążące.”
Jako przykłady inwestycji, które otrzymały wsparcie z powodów politycznych podano plany budowy mostu przez Wartę w okolicach Lichenia i połączenia kolejowego pomiędzy Turkiem, a Koninem.
Jak pisze w swoim artykule Tomasz Cylka, „z wyliczeń Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski wynika, że w dwóch ostatnich edycjach przydziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 226 wielkopolskich gmin aż 100 nie uzyskało żadnego wsparcia. Ten sam problem dotyczy 6 z 31 powiatów – to poznański, gnieźnieński, wrzesiński, a także śremski, kościański i wolsztyński”.


Tagi:
Poznańska Kolej Metropolitalna
 - 1